Topnyheder

Ulovlig handel med vilde dyr stiger i USA, og det truer biodiversiteten


Et dyreskind ligger på en blå dug.
De amerikanske myndigheder konfiskerer langt flere ulovlige wildlife-produkter end tidligere, viser et nyt studie. Foto: UNIS Vienna/flickr/CC 2.0

Der er sket en nærmest eksplosiv vækst i hvor mange ulovlige wildlife-produkter de amerikanske myndigheder konfiskerer - altså vilde dyr eller produkter fra dyrene.


Opgjort i kilo blev der i 1980'erne konfiskeret knapt 2.700 kilo ulovlige genstande om året i gennemsnit, hvorimod der fra 2000-2013 blev beslaglagt 534.000 kilo hvert år.


Det viser et nyt studie, som Københavns Universitet har ledet, hvor forskerne har undersøgt handlen med wildlife-produkter i USA fra 1979 til 2014.


Undersøgelsen viser, at de amerikanske myndigheder igennem perioden har beslaglagt godt seks millioner ulovlige dyregenstande - nogle døde, andre levende - fordelt på 3.400 forskellige dyrearter. 581 af arterne er kategoriseret som truede.


"Der bliver konfiskeret alt fra kønsdele fra tigre og løver, mærkelige små flasker med olie lavet af forskellige dyr, skæl fra pangoliner, men også levende igler og søpølser samt søheste, der skal bruges som kæledyr," fortæller biolog Maria Therese Bager Olsen fra Københavns Universitet, som har ledet forskningen.


"Selvom den ulovlige handel med ting fra vilde dyr er langt mindre end den lovlige, foregår den i så stor en skala, at den truer biodiversiteten. Og de seks millioner er jo kun det antal, som tolderne har opsnappet. Det virkelige tal er formentlig meget højere," tilføjer hun.Ulovlig handel med vilde dyr eller dele fra vilde dyr er den fjerdestørste kriminalitet i verden og en stor trussel imod klodens biodiversitet. USA er et af verdens allerstørste markeder for handlen - såvel den lovlige som ulovlige.


Nogle dyr er i den undersøgte periode blevet mere populære, mens andre har tabt terræn. Det er bl.a. er bjørne, hvaler, krokodiller, koraller, snegle og muslinger, som man forsøger at smugle ind i landet i større grad end tidligere. Samtidig bliver der konfiskeret færre dele fra elefanter, næsehorn og kattedyr.


At der konfiskeres flere wildlife-produkter kan ifølge forskerne skyldes bedre kontrol ved grænserne, men også øget globalisering og et voksende sort internetmarked for eksotiske dyr.Forskerne har dog også fundet en tendens, der kan være brugbar i bekæmpelsen af den ulovlige handel. De kunne nemlig se, at når en varegruppe steg i den lovlige handel, steg den samtidig i den ulovlige.


"Det kan man bruge til at forudsige, hvilke typer produkter, man skal holde ekstra øje med," siger Maria Therese Bager Olsen.


Knap 900 millioner wildlife-produkter blev lovligt importeret til USA i perioden, men seks millioner ulovlige produkter blev konfiskeret. Træ og planter og udgjorde lidt under halvdelen af det samlede antal.