Topnyheder

Trump-administrationen vil godkende pesticider, selvom de udgør en risiko for bier og smådyr


Mens politikerne i EU har valgt at forbyde flere insektgifte betegnet som neonikotinoider, går man i USA den modsatte vej.


Den amerikanske miljøstyrelse, EPA, har nemlig lagt op til at forny godkendelserne for fem typer af neonikotinoider - det selvom styrelsen i sin egen vurdering anerkender, at midlerne i visse tilfælde kan udgøre en risiko for bier, fugle, småpattedyr og vandorganismer.

 

De fem neonikotinoider er:

imidacloprid

acetamiprid

clothianidin

dinotefuran

thiamethoxam

 

"Trumps EPA lytter kun til pesticidernes fortalere, der tjener penge, mens bestanden af bestøvere går tilbage," siger Lori Ann Burd, leder af miljøsundhedsprogrammet ved NGO'en Center for Biological Diversity, til mediet VC Star.


Landbrugssektoren glæder sig imidlertid over fortsat at kunne bruge midlerne. I et mailsvar til mediet Chemical & Engineering News svarer pesticidbrancheorganisationen CropLife America:


'Studier, der er udført verden over, viser, at neonics er effektive, når det kommer til at kontrollere skadelige insekter i landbrugs- og ikke-landbrugsomgivelser, uden at der er nogen uacceptabel effekt på bestøvernes sundhed, så længe man bruger midlerne efter foreskrifterne.'


Eftersom EPA anerkender visse ricisi forbundet med midlerne, foreslår styrelsen derfor, at landbruget sænker forbruget af midlerne, at de ikke må bruges på blomstrende afgrøder, da disse tiltrækker bier, at der påføres etiketter, som fraråder private at bruge midlerne, og at brugen af imidacloprid på private arealer forbydes.


Der er en høringsperiode på 60 dage fra den 30. januar i relation til EPA's forslag.I 2018 indførte EU - på baggrund af en risikovurdering af fødevaresikkerhedsorganet Efsa - et forbud mod brugen af tre af de fem neonikotinoider uden for væksthuse; imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, mens et fjerde middel - thiacloprid - ikke får fornyet sin licens.


På baggrund af EU's indskrænkning blev ansøgningerne om en fornyelse af licenserne på clothianidin og thiamethoxam desuden trukket tilbage. Acetamiprid er fortsat tilladt, da Efsa vurderer, at det udgør en lav risiko for bier.


Neonikotinoider er såkaldte systemiske midler, hvilket betyder, at de ikke kun bliver på overfladen af afgrøderne, men trænger ind i dem. Midlerne er især giftige over for hvirvelløse dyr og kan både påvirke deres centralnervesystem, vækst og reproduktion. Dette har samtidig en indirekte effekt på de hvirveldyr, hvis fødevaregrundlag afhænger af insekter og fisk.


USA fastholder i øvrigt også tilladelsen til at bruge midlet chlorpyrifos, der ellers mistænkes for at skade hjernens udvikling og øge risikoen for ADHD. Midlet er blevet forbudt i EU, men kan være på importerede fødevarer, hvilket har fået både Salling Group og Coop til at boykotte konventionelle bananer og fremover kun sælge økologiske.


Foto: Pixabay

ANNONCE