Topnyheder

Ny klimarapport viser ikke, at Paris-aftalens mål bliver overskredet om fem år

Ny klimarapport fra WMO viser, at global opvarmning fortsætter, men den viser ikke, at 1,5 graders-målet bliver overskredet inden for fem år, bare fordi det sker et enkelt år.

Den globale opvarmning fortsætter med uformindsket styrke, men vi bryder næppe Paris-aftalens målsætning allerede om fem år. Foto: Nomad Tales

Det er masser af dystre prognoser at finde i den nye klimarapport fra FN-organet World Meteorological Organization (WMO). En konkret prognose, der har fået opmærksomhed er, at WMO vurderer, der er ca. 20 pct.'s risiko for, at et af årene i perioden 2020-2024 vil nå en gennemsnitstemperatur på mindst 1,5 grader celsius over det førindustrielle niveau.


1,5 grader er værd at bide mærke i, fordi der i Paris-aftalen står, at verdens lande skal arbejde for at holde den globale opvarmning "et godt stykke under 2 grader" og helst ikke over 1,5 grader.


Læser man eksempelvis DR's, Ritzau Bureaus eller nyhedsbureauet AP's dækning kan man som læser stå tilbage med det indtryk, at Paris-aftalens målsætning bliver brudt inden for de næste fem år.


DR's rubrik lyder: "Vi risikerer at overskride vigtigt klimamål indenfor de næste 5 år", Ritzaus "FN-organ frygter global opvarmning på 1,5 grader inden 2025" og AP's "UN: World could hit 1.5-degree warming threshold by 2024".


Men er målsætningen så allerede brudt?


Nej. Som Michael E. Mann, professor ved Atmospheric Science og leder af Earth System Science Center, Penn State, skriver på Twitter, så er afvigelser enkelte år ikke ensbetydende med, at den gennemsnitlige globale temperatur har nået et vist punkt:


"Vi kan midlertidigt overskride 1,5 grader i et enkelt år. Men den nuværende tendens vil ikke overskride det i ~2 årtier."


Han peger på, at man skal skelne mellem årlige variationer og en vedvarende stigning, og at den nuværende tendens viser en global opvarmning på ca. 1,2 grader. Det skal bemærkes, at tallet kan variere, alt efter hvilke datasæt der inddrages, hvordan man definerer det "præ-industrielle niveau", og hvor mange år der indgår i gennemsnittet.


WMO skriver endda selv i sin rapport, at det er ekstremt usandsynligt (ca. 3 pct.'s sandsynlighed) at den gennemsnitlige temperatur for hele perioden 2020-2024 vil være 1,5 grader over det førindustrielle niveau. Organet påpeger dog, at sandsynligheden lige nu er stigende.


Så det ér altså stadig muligt at opfylde Paris-aftalens målsætning om en maksimal opvarmning på 1,5 grader, selvom det bliver vanskeligt. Michael E. Mann skriver:


"Den fagfællebedømte litteratur viser, at vi stadig kan undgå at bryde den permanente 1,5 graders-grænse ved hjælp af hurtige reduktioner i vores udledning af drivhusgasser i løbet af de næste årtier. Men tiden ER ved at rinde ud."


Udsigt til flere storme i det vestlige Europa

Af andre dystre fund i WMO-rapporten lyder, at kloden nu er opvarmet mere end 1 grad i forhold til det førindustrielle niveau (defineret som gennemsnittet for perioden 1850-1900), og at de seneste fem år er de fem varmeste år, man har målt.


"Studiet viser - med et højt videnskabeligt niveau - den enorme udfordring, der ligger i at opfylde Paris-aftalens mål om at holde den globale opvarmning i dette århundrede et godt stykke under 2 grader celsius i forhold til det før-industrielle niveau og at afsøge muligheder for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader," siger WMO's generalsekretær Petteri Taalas.


Prognosen tager højde for såvel naturlige variationer som menneskets påvirkning for at give den bedst mulige forudsigelse af temperaturer, nedbør, vindsystemet og andre variabler de kommende fem år. Den tager dog ikke højde for ændringer i udledningen af drivhusgasser og aerosoler i forbindelse med corona-nedlukningen.


Andre fund:

  • Den årlige globale temperatur vil sandsynligvis være mindst 1 grad celsius over det førindustrielle niveau i hvert af de næste fem år og vil med stor sandsynlighed ligge i spændet 0,91-1,59 grader.

  • Der er ca. 70 pct's sandsynlighed for, at en eller flere måneder de næste fem år vil være mindst 1,5 grader varmere end det førindustrielle nvieau.

  • I perioden 2020-2024 vil ændringer i havniveauet i den nordatlantiske region betyde, at det vestlige Europa vil opleve flere storme.

  • I 2020 vil Arktis sandsynligvis være opvarmet mere end dobbelt så meget som det globale gennemsnit.

  • I 2020 vil mange områder i Sydamerika, det sydlige Afrika og Australien være mere tørre end tidligere.


Foto: Nomad Tales