Topnyheder

Mere og mere tyder på, at luftforurening øger risiko for corona-dødsfald

Data fra flere lande tyder på, at risikoen for at blive smittet og dø med Covid-19 stiger, jo mere luftforurening man er eksponeret for.

Billedet viser en trafikeret vej
Partikelforurening fra eksempelvis biler kan med stor sandsynlighed øge risikoen for at blive smittet med Covid-19, viser forskning. Foto: Pixabay

Man har med stor sandsynlighed større risiko for at blive smittet med Covid-19 og dø med sygdommen, hvis man lever i et område, hvor man er udsat for luftforurening.


Det viser et nyt studie, hvor forskerne har indsamlet data om luftforurening med de ultrafine PM2.5-partikler samt udbredelsen af Covid-19 i Nederlandenes 355 kommuner.


Andre studier fra i år - der kan læses her, her og her - har nået samme konklusion. Årsagen til den øgede risiko kan skyldes, at partikelforurening øge inflammation i lungerne og føre til luftvejssygdomme.


Det nye studie skiller sig imidlertid ud, fordi visse landbrugsområder i Nederlandene er mere ramt af luftforurening end byområder grundet den store husdyrproduktions udledning af ammoniak, som er en væsentlig kilde til PM2.5-partikler. Dermed kan man udelukke storby-effekten, der er teorien om, at luftforurening forekommer i tætbefolkede områder, og at det i virkeligheden er tætheden og ikke forureningen, der øger smitten.


'Studiet indikerer, at en lille enhedsstigning i menneskers længerevarende eksponering for partikelforurening øger infektioner og indlæggelser med ca. 10 pct. og dødsfald med ca. 15 pct.', skriver forskerne i det nye studie.


De beregner, at en stigning på 1 mikron per m3 i koncentrationen af PM2.5-partikler betyder 9,4 flere Covid-19-tilfælde, 3 ekstra indlæggelser og 2,3 flere dødsfald.


De har taget højde for over 20 faktorer, bl.a. befolkningstæthed, beskæftigelse, uddannelsesniveau, rygning, indkomst og fedme, som kan have påvirket resultatet.


"Hvad der virkelig slog mig var denne stærke sammenhæng," siger Matthew Cole, professor ved det britiske University of Birmingham og studiets hovedforfatter, til The Guardian.Advarer mod at stirre sig blind på konklusionen

Studiet møder ros fra Frank Kelly, professor ved det britiske Imperial College London, som mener, at det er det hidtil bedste studie på området. Også Francesca Dominici, der har ledt et lignende studie om koblingen mellem forurening og Covid-19, roser studiet, skriver The Guardian.


Professor Mark Goldberg fra McGill University i Canada, advarer dog om, at gennemsnit af data på tværs af regioner kan skjule andre forklaringer på den korrelation, som det nye studie finder, og han er bekymret for, at øget fokus på luftforurening kan distrahere fra andre mulige forklaringer.


Forskerne medgiver, at de ikke har fundet en endegyldig årsagssammenhæng - dertil skal man bruge mere data helt ned på individniveau - men da disse data endnu ikke er tilgængelige, er man nødt til at undersøge problemstillingen så godt, som man nu kan.


Studiets hensigt var ifølge forskerne selv at undersøge teorien om, at den forbedrede luftkvalitet, som nedlukningen verden over førte til, indirekte har reddet menneskeliv.

ANNONCE