Topnyheder

Forskere finder betydningsfuldt fællestræk mellem rotter og mennesker

For første gang har forskere påvist, at det center i menneskehjernen, som får os til at undgå at skade andre, også findes hos dyr.

Tre rotter står i et bur og ser ud
Det samme hjernecenter, der forhindrer mennesker i at skade andre, gør sig gældende hos rotter. Foto: Pixabay

Mennesket og rotten har måske mere til fælles end de fleste tror. Ny forskning viser nemlig, at rotter ændrer adfærd, når de oplever en artsfælle blive udsat for smerte, og deres opførsel tilskrives samme center i hjernen som hos er aktivt hos mennesker, der undgår at forvolde skade: anterior cingulær cortex (ACC).


Det er første gang, at forskere har påvist, at ACC har betydning for denne adfærd hos andre arter end mennesket. Det skriver ZME Science.


I studiet blev rotter trænet til at trykke på en af to knapper til gengæld for snacks. Når rotterne hver især havde udvalgt sig en foretrukken knap, ændrede forskerne forsøget, så en anden rotte ville få et lille stød, hver gang der blev trykket på den foretrukne knap. Flere af rotterne begyndte straks at trykke på den alternative knap, som var hårdere at trykke på og kun gav én i stedet for to snacks.Ikke alle reagerede dog ens. Én rotte stoppede helt med at trykke på nogen af knapperne, da den oplevede sin artsfælle få stød, mens andre tilsyneladende var ligeglade.


Der var dog også grænser for rotternes empatiske adfærd: Når forskerne tilbød tre snacks frem for to, valgte rotterne alligevel at lade deres artsfælle få stød. Samtidig - og det er hér, at det for alvor bliver interessant for videnskaben - blev rotterne ligeglade med deres artsfæller, hvis deres ACC blev bedøvet.


"At mennesker og rotter bruger den samme region i hjernen til at undgå at skade andre er slående. Det viser, at den moralske motivation, som afholder os fra at skade vores medmennesker, er evolutionært gammel og dybt forankret i vores hjernes biologi og delt med andre dyr," siger dr. Valeria Gazzola, en af seniorforskerne bag studiet og gruppeleder ved Netherlands Institute for Neuroscience (NIN), ifølge ZME Science.Ifølge forskerne er det ikke kun det evolutionære fællestræk, der er spændende; studiet kan også være med til at hjælpe forskere til at forstå, hvordan man kan behandle voldelig adfærd hos mennesker.


Hvorvidt rotternes adfærd kan tilskrives empati eller blot var af egoistiske årsager, måske fordi de ikke brød sig om hylet fra deres artsfælle, melder studiet dog ikke noget om.


"Uanset motivet er det, at vi deler en mekanisme, som forebygger antisocial adfærd, med rotter ekstremt spændende efter min mening. Vi kan nu bruge alle disse vigtige værktøjer fra hjernevidenskaben til at udforske, hvordan man kan hjælpe antisociale patienter med at undgå at skade andre," siger professor Christian Keysers, gruppeleder ved NIN, til ZME Science.


Studiet er publiceret i tidsskriftet Current Biology.


Tidligere studier har indikeret, at rotter meget vel kan besidde empati. Et studie fra 2015 viste, at rotter vil fravælge eller dele en godbid for at redde en artsfælle, og et studie fra 2011 viste, at rotter for det meste vælger at befri deres venner frem for at få en snack.

ANNONCE