Topnyheder

Forsker efter nye tal for havstigning: Vi skal forberede os NU

Havets stigning er accelereret markant de seneste 20 år. Nye tal viser mere end en fordobling i stigningen siden 2000.

Forskere sidder på indlandsis med måleudstyr
Det er især afsmeltningen af isen i og ved Grønland, der er med til at øge havstigningen. Foto: Tatiana Pichugina

Havet stiger nu mindst dobbelt så hurtigt som for 20 år siden. Det viser nye tal, som Benjamin Hamlington, havforsker ved Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL) og leder af Nasas enhed for havstigning, har indsamlet for vidensmagasinet Science.


Baseret på et ti-årigt gennemsnit stiger havet nu 4,8 mm om året - især på grund af afsmeltningen af isen i og omkring Grønland, og det er dermed langt højere end de ca. 3,2 mm om året, som har været den gængse opfattelse, siden IPCC brugte tallet i sin hovedrapport fra 2014. I 2000 var stigningen på godt 2 mm.


Benjamin Hamlington og flere af hans kolleger har dog på det seneste mistænkt tallet for at være højere, og i 2018 var han en af forfatterne til et studie, der viste tegn på en acceleration af stigningen, og i år har flere forskere på området skrevet et brev til IPCC om, at klimapanelet i sit udkast til en ny hovedrapport undervurderer de nuværende havstigninger.


"Det er interessant, hvor indlejret de 3,2 mm om året er blevet. Jeg har gennem længere tid sagt til journalister, at hastigheden af havstigningerne nu er tættere på 5 mm om året og har været det gennem det seneste årti. Artiklen giver et rigtig godt overblik. Vi er nødt til at forberede os NU," skriver den danske glaciolog ved DMI Ruth Mottram på Twitter.

Den videnskabelige artikel i Science inddrager også et studie fra 2019, der viser, at havet er steget 20 cm siden 1900: Frem til 1990 lå den årlige stigning omtrent mellem 1-2 mm om året, hvorefter den steg markant til nu knap 5 mm.


"Tabet af masse i Grønland er tydeligvis ved at komme op i gear," siger Felix Landerer, forsker i havstigninger ved JPL, til Science.


Klimaforsker Aimée Slangen, der arbejder på at forudsige, hvornår havet vil være steget 25 cm i forhold til niveauet i 2000, vurderer, at det vil ske mellem 2040 og 2060. Det betyder, at 100-års oversvømmelser ved visse kyststrækninger vil blive en næsten årlig hændelse.


Nasa har i samarbejde med European Space Agency netop opsendt den første af i alt to nye satellitter, som giver endnu mere præcise målinger af havstigningerne end hidtil.

ANNONCE