Topnyheder

Klimaforandringer mistænkes for at være skyld i, at usædvanligt mange havdyr strander

Klimaforandringerne påvirker havets temperatur og får arter til at søge mod andre egne. Havet er blevet mere uforudsigeligt, mener en professor i marinebiologi.

Hvalstrandinger er normale, men når store flokke strander samtidig, vækker det undren hos eksperter. Klimaforandringerne kan være en medvirkende faktor. Foto: Ifaw/flickr

Antallet af havdyr, der strander på den amerikanske vestkyst, vækker bekymring hos forskere.

I år har The Marine Mammal Center indtil videre reddet 370 californiske søløver - alene i juni er antallet på 207. Det er rekordhøjt for et år uden ekstreme vejrhændelser, skriver Wall Street Journal.

Derudover har man indtil videre fundet 103 gråhvaler døde på kysten - det højeste antal siden 2000, og forskningsinstituttet Noaa har erklæret antallet af døde hvaler for en 'usædvanlig hændelse', hvilket betyder, at instituttet er nødt til at sætte ressourcer af til at reagere på situationen.

"Disse dyr er virkelig en art, der viser havets tilstand - det er dem, der viser os lige her på kysten, at der er noget galt derude," siger Shawn Johnson, leder af veterinærvidenskab hos The Marine Mammal Center, til Wall Street Journal.

Giftige alger trives i varmere vand

Det er normalt, at havdyr strander på kyster rundt om i verden, men når der er tale om hele flokke, og antallet af strandingstilfælde er højere end normalt, giver det anledning til undren og bekymring blandt eksperter.

I takt med den globale opvarmning er den gennemsnitlige havtemperatur ud for Californiens kyst steget gradvist det forgangne århundrede, hvilket har en række konsekvenser for havlivet, bl.a. er der typisk mindre næring i varmere vand.

Derudover trives giftige alger bedre i varmen, og algeforgiftning er netop, hvad der har ramt samtlige voksne søløver, som The Marine Mammal Center har reddet den forgangne måned. Der er også set en stigning i antallet af dungeness-krabber ramt af algeforgiftning.

Algerne kan dog også være et resultat af, at kraftig regn har skyllet næringsstoffer fra land ud i havet.

For hvalerne medfører det varmere hav, at en del af de fisk, som udgør fødegrundlaget, søger mod køligere vand, og derfor er hvalerne nødt til at finde føde andre steder. Spørgsmålet er, om det kan være årsagen til, at de i flere tilfælde er endt på lavere vand og strandet. Ifølge eksperter er det sandsynligt, at klimaforandringerne er en af årsagerne bag hvalstrandringer, men det kan ikke siges med sikkerhed. Andre menneskelige aktiviteter, såsom larm fra skibe, eller naturlige faktorer som undersøiske jordskælv eller sygdom kan også være forklaringen.

Forskning har imidlertid påvist, at klimaforandringer kan spille en rolle; et studie har vist, at hastige klimaændringer for ca. 8.200 år siden førte til flere hvalstrandinger end normalt.

Havet er mere uforudsigeligt

I marts i år skrev Los Angeles Times også om usædvanligt mange strandede dyr og nævnte, at hval-observationsgrupper havde registreret et højt antal af døde delfiner langs kysten. Det kan dog ifølge Justin Viezbicke, strandingskoordinator ved det amerikanske forskningsinstitut Noaa, skyldes, at vind og bølger fra kraftige storme har skyllet kadaverne op på kysten og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at flere er døde end normalt.

Det var imidlertid svært at give en forklaring på, hvorfor Pacific Marine Mammal Center på daværende tidspunkt var kaldt ud til tre gange så mange redningsaktioner for søløver end normalt for året.

"Det er blevet svært at give gode svar, fordi havet bliver mere uforudsigeligt. Det bliver bare mere underligt. Der er så meget, der forandrer sig," sagde Douglas McCauley, professor i marinebiologi ved University of California, med henvisning til klimaforandringerne.

Massestranding i Island

Også i Island har strandede hvaler vakt opsigt. Tidligere i juli fandt man 52 strandede grindehvaler på halvøen Snæfellsnes, hvilket er den næststørste massestranding af hvaler i de seneste 40 år.

Biolog og hvalekspert Elísabet Magnúsdóttir udtalte i den forbindelse, at man lige nu ser store ændringer i hvalernes adfærd og udbredelse i havet.

"Der er store ændringer i spredningen af hvaler i havet i dag, som vi i vid udstrækning forbinder med klimaændringer," siger hun til det islandske medie visir.is.

Sidste år ramte det også de internationale medier, da næsten 200 grindehvaler i løbet af mindre end en uge strandede på New Zealands kyst. Også her pegede forskere på opvarmningen af havet som en af de mulige årsager bag, om end ingen forklaring kunne gives med sikkerhed.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE