Topnyheder

Kommuner går sammen om nationalt klimaværktøj

Et værktøj til at måle CO2-udledningen bliver nu relanceret - det giver kommuner mulighed for at opgøre deres klimabelastning mere ensartet.

Aarhus Kommune er en af de 29 kommuner, der er gået med i et samarbejde om at udvikle et klimaværktøj, der skal gøre CO2-indberetningen mere ensartet. Foto: Scott Mitchell/flickr

Det skal være nemmere for kommunerne at opgøre deres udledning af drivhusgasser på en ensartet måde.

Derfor har Energistyrelsen de senere år udviklet på 'Energi- og CO2-regnskabet' – et værktøj, hvor kommunerne årligt kan få opgjort deres drivhusgasudledning på en ensartet måde.

Værktøjet relanceres nu i en betaversion og udvikles løbende i et samarbejde med Energistyrelsen, KL, Energiforum Danmark, Gate 21, foreningen Realdania og indtil videre 29 danske kommuner.

Hidtil har kommunerne selv stået for at lave et regnskab over deres CO2-udledning, hvilket har betydet, at opgørelserne er forskellige fra kommune til kommune. Det nye værktøj gør det nemmere for kommunerne at sammenligne resultaterne.

”Energi- og CO2-regnskabet er vigtigt, fordi det giver alle kommuner – store som små - en enkel og omkostningseffektiv mulighed for årligt at opgøre drivhusgasudledninger – og dermed få tal og fakta til kommunale klimaregnskaber. Og netop dét er ekstremt vigtigt, så kommunerne kan se, at de arbejder sig i den rigtige retning klimamæssigt,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at det stadig er muligt for kommuner at blive en del af samarbejdet.

Kommuner får indflydelse mod lille årlig investering

De kommuner, der går ind i projektet, får direkte indflydelse gennem en arbejdsgruppe, som stiller forslag til, hvilke udfordringer, der skal fokuseres på. Det koster en kommune 15.000 kr. årligt at få adgang til værktøjet og dermed også at kunne deltage i at udvikle Energi- og CO2-regnskabet.

”Det relancerede Energi- og CO2-regnskab skal gøre det nemmere for kommunerne at arbejde strategisk med klima- og energiplanlægning. Som den globale klimasituation er lige nu, er det helt nødvendigt, at byer verden over får de bedste muligheder for at bidrage til at løse klimaudfordringerne. Vi har netop lanceret klimaprojektet DK2020, hvor 20 danske kommuner skal i gang med at udvikle topambitiøse klimaplaner med hjælp fra verdens førende klimabyer. Blandt andet i det projekt kan det relancerede værktøj gøre stor nytte. Vi glæder os til at indgå i et tæt samarbejde med kommuner i hele Danmark om at videreudvikle værktøjet,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Prisen på 15.000 kr. skal ses, i lyset af at det i forvejen kan være omkostningstungt for kommuner at udarbejde et årligt klima- og energiregnskab, og Lars Thygesen, formand for Energiforum Danmark, vurderer, at de faktisk kan spare ressourcer ved at deltage i det fælles Energi- og CO2-regnskab.

"Samtidig kan vi sikre, at værktøjet kan tale direkte ind i internationale rapporteringsstandarder,” siger han og tilføjer:

”Vi håber, at rigtig mange kommuner kan se de mange fordele ved at videreføre Energi- og CO2-regnskabet i fællesskab, så vi kan få et samlet overblik over drivhusgasser i Danmark, der opdateres løbende.”

Samarbejdet har været under opstart siden slutningen af 2018 og blev formelt igangsat ved et stiftende styregruppemøde den 30. april 2019. Projektet løber foreløbig til udgangen af 2020, hvorefter ejerskabet af værktøjet efter planen vil overgå til kommunerne.

Kommuner, der vil deltage i projektet, kan henvende sig via regnskab@sparenergi.dk.

De medvirkende kommuner er: Kommunerne er: Albertslund, Ballerup, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Helsingør, Herning, Hjørring, Høje-Taastrup, Hørsholm, Lejre, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, Nordfyns, Næstved, Roskilde, Rødovre, Silkeborg, Svendborg, Vejen, Vordingborg, Aarhus.

Globalen | henrikhindby@globalen.dk

Foto: Scott Mitchell/flickr/CC 2.0

ANNONCE