Topnyheder

Tænketank advarer om et økologisk kollaps

En rapport, der sammenfatter forskningen inden for klima og miljø, advarer om hidtil usete udfordringer, der kan ramme verdenssamfundet på alle niveauer.

Samfundet står over for et muligt kollaps på grund af forurening, klimaforandringer og faldende biodiversitet, advarer en britisk tænketank. Foto: Pixabay

"Der er en modsætning mellem advarslerne fra miljøforskere og politikernes handlinger."

Sådan indledes rapporten 'This is a crisis' fra centrum-venstre tænketanken Institute for Public Policy Research (IPPR), der i rapporten advarer om et forestående økologisk sammenbrud, som for samfundet vil minde om det finansielle kollaps, verden oplevede under finanskrisen for ca. 10 år siden.

I rapporten har forfatterne inddraget adskillige studier og andre rapporter for at skabe et overblik over truslerne fra klimaforandringerne, forureningen af miljøet og tabet af biodiversitet.

De bringer en række skræmmende statistikker fra de senere års forskning:

  • CO2-niveauet i atmosfæren er nu på det højeste niveau i 3-5 mio. år - dengang var kloden 2-3 C varmere, og havets vandstand 10-20 meter højere. De henviser desuden til en IPCC-rapport fra 2018, der vurderer, at vi allerede i år 2030 kan have nået en global opvarmning på 1,5 C, hvis vi fortsætter vores udledning som hidtil.

  • Samtidig er forsuringen af havet som følge af vandets CO2-optag øget med 26 pct. siden den industrielle revolution, og det er sket i et hurtigere tempo end på noget andet tidspunkt de seneste 300 mio. år. Visse scenarier beregner, at der er en risiko for, at det kan være 170 pct. mere surt i 2100 og dermed nå et niveau, som ikke er set i 14 mio. år.

  • Klimaforandringerne og vores udpining af jorden vurderes at føre til en reduktion i afgrødeudbyttet på ca. 10 pct. i gennemsnit og op til 50 pct. i visse regioner.

  • Fra 1970-2014 er verdens bestand af hvirveldyr blevet reduceret med ca. 60 pct.

En "perfekt storm"

På baggrund af det advarer forfatterne mod udviklingen, og at konsekvensen ved et miljømæssigt sammenbrud vil kræve systemiske forandringer, der aldrig før er set.

"I værste fald kan et miljømæssigt sammenbrud igangsætte katastrofale sammenbrud af menneskelige systemer, som fører til en hastig 'lavine af kollaps', som vil sende økonomiske, sociale og politiske chokbølger gennem det globalt forbundne system - meget i stil med det, man så under den globale finanskrise i 2007/08," skriver de.

De nævner, at en sådan risiko er helt anderledes end tidligere risici fra for eksempel Den Kolde Krig eller økonomiske kriser og går så vidt som at kalde det for en potentiel "perfekt storm" af forbundne udfordringer.

I rapporten kommer IPPR ikke med nogen klar løsning for, hvad man kan gøre for at løse problemet, men tænketanken vil det kommende år arbejde på at få en dybere forståelse af situationen og arbejde på at komme med løsningsforslag.

Simon Lewis, der er professor i global forandring ved University College London, bakker op om rapportens hovedpunkter.

"IPPR har ret i at sige, at de miljømæssige forandringer sker i et stadigt hurtigere tempo og truer med at destabilisere samfundet. Fremtidige problemer med fødevareforsyningen kan føre til prisstigninger, som igen fører til civile uroligheder, mens en øget migration kan presse samfund," siger han til BBC.

Harriet Bulkeley, professor i geografi ved Durham University, siger til BBC, at rapporten er en god fortolkning af den nuværende viden.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE