Topnyheder

Forsker kapper bånd til olieindustrien: Grænsen er nået

En norsk forsker vil ikke længere hjælpe den norske olieindustri med at lede efter olie på grund af klimaforandringerne: "Nok er nok", skriver han i et indlæg.

Efter 35 år med at hjælpe olieindustrien med at lede efter fossile brændstoffer i undergrunden siger en norsk professor nu fra. Foto: Jo Christian Oterhals/flickr

Hele sin 35-årige karriere har den norske professor i geologi William Helland-Hansen brugt på at hjælpe olieindustrien med at søge efter olie i undergrunden.

Først som ansat ved Norsk Hydro og siden som professor ved Universitetet i Bergen, hvor flere af hans forskningsprojekter har omhandlet - og stadig omhandler - eftersøgningen af fossile brændsler i undergrunden. Studier, hvoraf flere er delvist finansieret af den olieindustri, han nu kapper forbindelsen til.

Det skriver han i et indlæg i det norske magasin Harvest.

"Jeg, som har haft nytte af denne forskning, har et etisk ansvar. Jeg kan sige 'nok er nok'," skriver William Helland-Hansen.

Årsagen er, at professoren mener, at yderligere eftersøgning er uforeneligt med Paris-aftalen og målsætningen om en CO2-neutral verden i 2050. Han påpeger, at Norge på nuværende tidspunkt har fundet olie nok til de næste 50 år, hvorfor det vil være i strid med målet om CO2-neutralitet, hvis man vil udvinde mere olie.

"Et sted må grænsen sættes for, hvad jeg mener er etisk forsvarlig forskning. Denne selvpålagte grænse sætter jeg nu," skriver han.

Vil have andre til at tænke over, hvad de gør

I et efterfølgende interview med Nettavisen uddyber professoren sin beslutning.

"Jeg er i en utrolig priviligeret situation og kan sige det, som det er. Mange andre, heriblandt forskere, der arbejder i olieindustrien og forvaltningen, har ikke samme mulighed for at sige, hvad de mener. Derfor benytter jeg mig af muligheden for at sige fra. Jeg ønsker, at folk derude tænker over, hvad de gør," siger han og tilføjer, at han tror, der er flere akademikere og ansatte i oliebranchen, der har kvaler med at bidrage til olieeftersøgningen.

Da journalisten spørger om hans holdning til nyligt fremsatte argumenter fra olieselskabet Equinors topchef, Eldar Sætre, om, at landets olieproduktion er godt for økonomien, arbejdspladserne og tilmed klimaet, svarer professoren:

"Jeg deler ikke denne opfattelse, som efter min mening er argumenter for at fortsætte som hidtil. Det er et skalkeskjul for realiteterne. Det er ulogisk, at Norge, som har levet godt af olie og med et højt velfærdsniveau i 50 år, ikke kan vise mådehold. Vi opfører os, som om klimamålene ikke eksisterer."

William Helland-Hansen er stadig i gang med projekter om eftersøgning af fossile brændsler, men når de er afsluttede, vil han ikke påbegynde flere - i stedet vil han finde andre forskningsopgaver inden for geologien.

Fortsat efterforskning fra dansk side

Herhjemme blev der sidste år givet tilladelse til at forlænge den danske olie- og gasjagt i Nordsøen, da alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet bakkede op om at igangsætte den 8. udbudsrunde til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen.

En beslutning, som Alternativets Rasmus Nordqvist skarpt kritiserede.

"Når regeringen, Socialdemokratiet, Radikale, SF og DF i dag giver tilladelse til at lede efter nye olie- og gasforekomster i Nordsøen, handler de ikke alene mod bedrevidende, men i min optik også etisk uforsvarligt. Det er på tide at indse, at energipolitik også handler om etik. Det, vi som samfund gør - eller ikke gør - i dag, er afgørende for menneskers liv på jorden i dag og i fremtiden," skrev han på sin blog på tv2.dk i juni sidste år.

Energistyrelsen har ved ansøgningsfristens udløb den 1. februar 2019 modtaget fem ansøgninger om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas i 8. udbudsrunde.

”Jeg er tilfreds med antallet af ansøgninger i 8. udbudsrunde. Det bekræfter, at det danske Nordsøområde betragtes som et stabilt og attraktivt forretningsområde. Det er positivt, for vores Nordsøaktiviteter bidrager med indtægter til samfundet, og selvom Danmark er godt på vej i omstillingen til et lavemissionssamfund, vil olie og gas forsat være en vigtig del af det globale energisystem i en del år endnu”, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse 1. februar.

De nye tilladelser forventes udstedt omkring sommerferien.

Energistyrelsen planlægger at afholde nye udbud hvert andet år for at sikre en "hensigtsmæssig udnyttelse" af den danske undergrund. Det er dermed intention af åbne for den 9. udbudsrunde i 2020.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

Foto: Foto: Jo Christian Oterhals/flickr