Topnyheder

Studie efter studie bekræfter, at havet opvarmes langt hurtigere ind hidtil antaget

Opvarmningen af havet går så stærkt, at den alene kan føre til en havstigning på 30 cm, da varme får vand til at udvide sig. Flere studier viser, at opvarmningen er accelereret.

Havets opvarmning accelererer, viser en række nye studier. Foto: Pixabay

Godt 90 pct. af den globale opvarmning sker faktisk i havet, og nu viser et nyt meta-studie, at opvarmningen af det sker i et tempo, der er gennemsnitligt 40 pct. højere, end hvad FN's klimapanel, IPCC, nåede frem til i en rapport fra 2014.

Samtidig var havet rekordvarmt i 2018, og faktisk er havtemperaturen den mest pålidelige indikator for klodens opvarmning, da temperaturen her påvirkes mindre af vejrudsving end lufttemperaturen. Det skriver New York Times.

"2018 vil være det varmeste år, man nogensinde har målt, i verdenshavene. Ligesom 2017 var det varmeste år, og 2016 var det varmeste år," siger Zeke Hausfather, der er energisystem-analytiker ved Berkeley Earths klimaforskningsgruppe, til New York Times.

93 pct. af klodens opvarmning optages af havet, hvilket har skånet livet på land for det meste af varmen - problemet er så, at det går ud over livet i havet; eksempelvis er en femtedel af alle koralrev døde i løbet af de seneste tre år, hvilket bl.a. skyldes temperaturstigninger.

Samtidig udvider vand sig ved varme, og forskerne vurderer, at alene det varmere hav - altså uden at tage højde for afsmeltningen af polerne - vil føre til en havstigning på ca. 30 cm i år 2100.

En anden konsekvens er, at jo varmere havet er, desto kraftigere er orkaner, der dannes havet, fordi varmen tilfører dem mere energi.

Ny metode er mere sikker

Målingen af havtemperaturen har historisk set været svær at foretage uden væsentlige usikkerheder på grund af begrænset datamateriale. Indtil for ca. 15 år siden har forskere været afhængige af målere sænket ned i havet fra skibe, men disse var behæftet med usikkerheder, særligt med hensyn til hvilken dybde temperaturen var målt på.

Siden har forskerne implementeret den nyere Argo-teknologi, bestående af 3.800 bøjer, som måler temperaturer ned til 2.000 meters dybde og langt mere nøjagtigt end tidligere.

I studiet har forskerne gennemgået fire nyere studier af havets opvarmning og sammenfattet resultaterne. De er valgt, fordi de alle har forsøgt at korrigere fortidens usikre målinger for at rekonstruere havets opvarmning før Argo-teknologien. Studierne, der er udarbejdet uafhængigt af hinanden, når alle frem til konklusionen, at havet opvarmes hurtigere end IPCC's prognose i 2014.

Opvarmningen svarer til mindst én atombombe i sekundet

Laure Zanna, der er lektor i klimafysik ved University of Oxford, England, var ikke en del af studiet, men kalder det "en god opsummering af, hvad vi ved om havet".

Hun har selv netop udgivet et studie, hvor hun og fire kolleger har rekonstrueret havets temperatur tilbage til 1871 ved hjælp af eksisterende data for at finde ud af, hvilke områder der opvarmes hurtigere end andre for på den måde at kunne forudse, hvor havet i fremtiden vil stige mest. Havets stigning er nemlig ujævn; for eksempel er havet steget mere omkring USA's østkyst og det sydøstlige Asien end havet ved Antarktis og USA's vestkyst.

På baggrund af disse data har avisen The Guardian beregnet, at energien fra den gennemsnitlige opvarmning af havet over de godt 150 år svarer til energien fra 1,5 Hiroshima-atombombe. Hvert sekund.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk