Topnyheder

Dansk lovgivning billiger mishandling af 30 mio. svin

DEBAT: Bekendtgørelsens krav til svinenes gulvareal strider direkte mod samme bekendtgørelses tekst, og derfor udnyttes lovgivningen til direkte dyrplageri.

Danske konventionelle grise har alt for lidt plads og beskyttes ikke af lovgivningen, mener skribenten bag dette debatindlæg. Foto: Green Fire Productions (billedet er fra en produktion i et ikke angivet land)

Gennem min deltagelse i et projekt vedrørende køling af slagtesvin på Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), Foulum, blev jeg bekendt med de lovgivningsmæssige og virkelige forhold for konventionelle slagtesvin i Danmark.

Da vi havde videoovervågning og vejning af grisene, kunne vi se, hvor meget gulvplads en liggende gris på f.eks. 85 kg optager: 0,55 m2.

For illustration af den praktiske virkelighed skulle billedet i nedenstående notat være suppleret, ikke med 10 som her, men med 12 grise, da vi kun havde 8 grise i stien, fordi forsøget forudsatte, at alle kunne ligge på lejearealet.

Grisesti på 11 m2 med ”kun” 18 grise á 85 kg (altså 0,61 m2 pr gris). Foto: Hilbert Larsen

Bekendtgørelsens pladskrav bevirker altså, at grisene IKKE har tilstrækkelig plads på lejearealet, men er nødt til OGSÅ at anvende gøde- og spisearealet for at kunne ligge ned. Dette medfører, at de for at kunne spise og gøde må gøre dette over deres liggende/hvilende ”venner”.

Lovgivningens pladskrav opfordrer og legaliserer dermed svineavlernes årlige dyremishandling af ca. 30 mio. slagtesvin.

Følgende notat beskriver forholdene nærmere:

Dyrplageri af 30 mio. slagtesvin i Danmark (årligt):

Lovgivningen siger:

"Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile."

Bekendtgørelse om beskyttelse af svin – januar 2016

Kapitel 2

Krav til gulvarealer

§4. Der skal være frit gulvareal til hver fravænnet gris eller hvert avls- og slagtesvin, der opdrættes i flok, på mindst:

  • 0,55 m² til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 kg og 85 kg.

  • 0,65 m² til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 kg og 110 kg.

§14. Svinestaldene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.

Stk.2. Svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidig.

§23. Alle svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. (Iflg. loven er et stykke reb tilstrækkeligt – i praksis anvendes ofte en stump kæde (ingen halm) – en kæde skal jo ikke skiftes så tit).

Lovgivningen tillader 20 grise af denne størrelse på dette areal (se bekendtgørelsen). I virkelighedens verden er der altså to grise mere end vist på billedet. Dvs., at de skal ligge tæt pakket også i drikke-, spise- og gødearealet.

Da grise ligger ned i 80-90 pct. af tiden, er de derfor ofte nødsaget til at træde og gøde på hinanden. Derfor strider bekendtgørelsens krav til gulvareal direkte mod samme bekendtgørelses tekst, og derfor udnyttes lovgivningen til direkte dyrplageri.

Økologiske slagtesvin skal have den dobbelte plads inde + adgang til det fri. F.eks. svenske slagtesvin har også væsentlig mere plads.

Ved transport under/over 8 timer:

Slagtesvin på 75 kg skal her have mindst 0.33/0,39 m2 gulvareal hver. – Altså 30/25 grise (á 85 kg) på viste billede. Da alle dyr også her skal kunne ligge ned, må det altså blive i lag. – Ren tortur!

  • Debatindlæg er ikke udtryk for Globalens holdning, og oplysninger står for skribentens egen regning. Globalen har ikke faktatjekket dette indlæg.

  • Debatindlæg om dyrevelfærd, klima eller miljø kan sendes til henrikhindby@globalen.dk.

  • Skriv "Debat" i emnefeltet.

  • Navn skal oplyses og gerne profession hvis relevant.