Topnyheder

Forskning: Økologiske og konventionelle produkter har samme klimaaftryk

En gennemgang af flere studier viser, at klimaaftrykket fra den økologiske produktion er på samme niveau som den konventionelle. Samtidig har den økologiske en række fordele.

Økologisk mad er ikke en større klimasynder end konventionel mad, lyder det fra forskningscentret Icrofs. Foto: Helene Uller-Kristensen

Debatten om økologiens klimaaftryk i forhold til det konventionelle landbrug kører på højt blus for tiden, bl.a. efter at et svensk studie konkluderede, at økologien er langt værre for klimaet, fordi udbytterne er lavere.

Ser man på mere end blot udbytterne, er klimaaftrykket imidlertid det samme, skriver Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Icrofs) i en pressemeddelelse.

En gennemgang af livscyklusanalyser, hvor man ser på produkternes klima- og miljøaftryk fra jord til bord inklusive alle eksterne input såsom foder, elforbrug og gødning, viser, at der ikke er nogen signifikant forskel på økologiens klimaaftryk i forhold til det konventionelle.

Økologien vinder på biodiversitet

Ifølge Marie Trydeman Knudsen, forsker ved Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed ved Aarhus Universitet, bør man samtidig medtage biodiversitet, pesticidforbrug og kulstoflagring i den samlede vurdering, når man sammenligner de to produktionssystemer, og her klarer økologien sig bedre.

Hun henviser til, at et reviewstudie har vist, at biodiversiteten er ca. 30 pct. højere i økologien per ha, mens et andet reviewstudie har vist, at kulstoflagringen er højere i økologien, hvilket begrænser CO2-udledningen og gavner jordens frugtbarhed.

I pressemeddelelsen påpeges det, at det største klima- og miljøaftryk bliver sat af den animalske produktion - og det uanset om der er tale om økologisk eller konventionel produktion.

"En reduktion af kødforbruget vil kunne frigøre store arealer, som i dag bruges til foderproduktion, til i stedet at producere vegetabilsk føde til mennesker. I den forbindelse er det relevant at påpege, at indkøbsstudier viser, at de kunder, som køber en stor andel økologiske varer, også køber flere grøntsager og mindre kød," skriver Icrofs, som samtidig nævner, at begge produktionssystemer er nødt til at blive endnu mere klimavenlige bl.a. ved at bruge mere vedvarende energi og udvikle nye dyrkningssytemer.

Icrofs henviser til følgende relevante studier:

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE