Topnyheder

Global opvarmning førte til den største massedød i klodens historie

Klodens største masseudryddelse blev forårsaget af global opvarmning, som førte til omfattende iltsvind i havet, viser ny forskning. Iltsvindet er begyndt igen.

Omfattende iltsvind i havet som følge af global opvarmning førte til den største masseudryddelse i klodens historie, viser ny forskning. Foto: James St. John/flickr

En kraftig stigning i klodens temperatur forårsagede den største udryddelse i klodens historie i den permiske periode for ca. 252 mio. år siden. Det konkluderer et nyt studie publiceret i tidsskriftet Science, skriver The Guardian.

Opvarmningen på ca. 10 grader celsius forårsagede et iltsvind i havet så omfattende, at op mod 96 pct. af alle havarter døde, mens to tredjedele af arterne på land forsvandt. Også det meste af klodens træer, planter og sågar mikrober forsvandt.

"For første gang kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det var dét, der skete. Det er et meget stærkt argument for, at højere temperaturer og et faldende iltindhold bærer skylden," siger oceanograf Curtis Deutsch, som var medforfatter til studiet, til The Guardian.

Model passer med fossilerne

Ved at bruge data fra sedimenter og fossiler udarbejdede forskerne en model, som gjorde dem i stand til at analysere ændringer i dyrenes stofskifte, havet og klimaet.

Derudover udsatte de 61 arter af nulevende havdyr for ændringer i temperaturen og iltindholdet i vandet for at styrke forståelsen af processen. De forsøgte herefter at lade modellen efterlignede perioden for 252 mio. år siden, og resultaterne matchede de fossile data.

Forskerne mener, at opvarmningen blev forårsaget af et stigende indhold af CO2 i atmosfæren - muligvis som følge af flere vulkanudbrud i Siberien. Før da var havets iltindhold nogenlunde det samme som nutidens.

Hvor længe opvarmingen og udryddelsen forløb, kan de ikke med sikkerhed sige, men The Guardian skriver, at der muligvis er tale om "hundredvis af år".

Illustrationen viser, hvordan udryddelsesraten steg i havene nær polerne i den permiske periode, i takt med at havet blev opvarmet. Den sorte linje er forskernes model, og dens udvikling, som viser udryddelsesraten, er i tråd med de fossile fund illustreret med lyseblå prikker. Illustration J. Penn og C. Deutsch, fossile tegninger af E. Haeckel, fotos af W. Kaveney, H. Fjeld og J. White.

Iltsvindet er begyndt igen

Studiet bygger videre på tidligere forskning af Curtis Deutsch, som fandt, at havdyrenes stofskifte stiger, i takt med at havet bliver varmere. Dermed kræver de mere ilt, hvilket er et problem, fordi varmere vand indeholder mindre ilt.

Curtis Deutsch siger, at vi nu er 1/10 af vejen mod de omstændigheder, der skabte masseudryddelsen i Perm, men at selv ved blot 3-4 graders opvarmning, vil havet være i "store problemer".

Nyere analyser viser, at vi lige nu er på vej mod en opvarmning på mellem 4 og 5 grader celsius i år 2100, medmindre vi reducere vores udledninger markant.

Og fortsætter den nuværende udledning af drivhusgasser, vil overfladen af havet i år 2100 være opvarmet til 1/5 af, hvad det var i den permiske udryddelsesperiode, forklarer studiets hovedforfatter, oceanograf Justin Penn. I år 2300 kan det være nået helt op på halvdelen af den fortidige opvarmning.

"Studiet viser den potentielle masseudryddelse, der kan forekomme fra en lignende mekanisme i de menneskeskabte klimaforandringer," siger Justin Penn ifølge ScienceDaily.

Iltsvindet i verdenshavene er da også allerede begyndt. Havets iltniveau er gennemsnitligt faldet med 2 pct. fra 1960 til 2010, og en fremskrivning viser, at niveauet vil være faldet med 6-7 pct. i år 2100.

Antallet af døde havzoner er desuden firedoblet siden 1950'erne, og zoner med meget lidt ilt nær kystområder er tidoblet i samme periode.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk