Topnyheder

Klimaforsker: Dyster advarsel fra klimapanel er alt for optimistisk

En fremtrædende klimaforsker mener, at FN's klimapanel undervurderer den globale opvarmnings tempo, og at vi formentlig har kortere tid at handle i, end rapporten konkluderer.

For nylig udgav FN's klimapanel, IPCC, en rapport, der advarede om, at verden allerede om 12 år kan blive ramt af udpræget tørke og masseudryddelse af arter som følge af den globale opvarmning.

Ifølge rapporten har verdenssamfundet kun ganske få år at handle i, hvis ikke opvarmningen skal nå 1,5 grader mellem 2030 og 2052 i forhold til det præindustrielle niveau - en grænse, som verdenssamfundet blev enig om i Parisaftalen, at man helst ikke skal bryde.

Den noget dystre prognose er imidlertid for optimistisk, mener klimaforsker Michael Mann, der er såkaldt 'distinguished professor' i atmosfærisk videnskab - professor med en særlig udmærkelse - ved Penn State, USA, og leder af Penn State Earth System Science Center. Han var desuden hovedforfatter af kapitlet 'Observed Climate Variability and Change' i IPCC's rapport fra 2001.

- Selv denne rapport er overdrevet konservativ, som disse IPCC-rapporter ofte er, siger han med henvisning til den nye rapport i et interview med mediet The Real News.

Se interviewet med Michael Mann i videoen herunder (artiklen fortsætter under videoen)

- Det viser sig, at på nogle punkter undervurderer den seneste rapport faktisk, hvor meget opvarmning vi allerede har gennemgået på grund af afbrændingen af fossile brændstoffer og øgningen af CO2 i atmosfæren. Derfor kan man argumentere for, at vi faktisk er tættere på grænserne på 1,5 grader celsius og 2 grader celsius, som omtales i rapporten. Vi er formentlig tættere på dem, end rapporten indikerer. Vi har sandsynligvis en mindre mængde af fossile brændstoffer, som vi kan brænde af, hvis vi skal undgå at overtræde disse grænser, fortæller han til The Real News.

Michael Mann forklarer, at hvis man ser på opvarmningen alene på den nordlige halvkugle, vil man allerede i slutningen af 2030'erne have ramt 2 graders opvarmning, hvis vi fortsætter med samme forbrug af fossile brændstoffer som nu.

- Er det om to årtier eller tre årtier, det er vel egentlig underordnet. For at undgå at krydse disse grænser, skal vi nedbringe vores udledning af drivhusgasser dramatisk. Formentlig mere dramatisk end den seneste IPCC-rapport indikerer.

Ifølge IPCC skal verdens udledning af drivhusgasser være netto nul senest i 2050, hvis vi skal holde opvarmningen på maksimalt 1,5 grader.

Selv en halv grad gør en stor forskel

Michael Mann tilføjer desuden, at selvom forskellen på 1,5 grader og 2 grader kan lyde minimal, har den stor betydning for klimaet og styrken af naturkatastrofer.

- En opvarmning på 1,5 grader celsius i løbet af et århundrede er uden fortilfælde. Så langt tilbage, som vi kan gå, har vi aldrig set en så hurtig opvarmning.

- Vi nærmer os en vigtig grænse, hvor vi efterfølgende låser os fast på en afsmeltning af store dele af isen i det vestlige Antarktis og potentielt selv Grønlands indlandsis, hvilket ikke vil give os feet (cm, red.), men meter af havstigninger i de kommende århundreder. For hver halve grad vi opvarmer havets overflade, øger vi den potentielle ødelæggelse fra orkaner med over 10 pct., tæt på 15 pct., forklarer Michael Mann og tilføjer, at en opvarmning på 2 grader muligvis er nok til at ødelægge verdens koralrev.

I forbindelse med rapportens udgivelse udtalte han til National Geographic, at 1,5-grader-målet vil blive "ekstremt svært hvis ikke umuligt".

Andre er ligeledes kritiske

Michael Mann står ikke alene med sin holdning til rapporten. I et interview med E&E News siger Veerabhadran Ramanathan, professor i klimavidenskab ved University of California, USA, at IPCC underspiller truslen ved at ignorere selvforstærkende effekter i klimasystemet og nedtone studier, der viser, at kloden allerede mellem 2030 og 2035 kan have nået 1,5 graders opvarmning.

Også Bob Ward fra Grantham Research Institute on Climate Change, mener, at rapporten er for konservativ, da den ikke tager tilstrækkeligt højde for tipping points, der skaber en selvforstærkende klimaeffekt.

På den anden side står Gavin Schmidt, klimaforsker og direktør for Nasa Goddard Institute for Space Studies. Han mener, at rapporten er afbalanceret og fremhæver usikkerheder, når det er relevant.

Manden bag hockeystaven

Michael Mann er ikke hvem som helst inden for klimaforskningen. Han er forskeren bag den omdiskuterede hockeystav; en graf baseret på proxydata, der viser, at opvarmningen af den nordlige halvkugle er øget dramatisk efter den industrielle revolution, hvilket får grafen til at ligne en liggende hockeystav.

Kritik fra Briffa og Osborn (1999) fik Michael Mann til at rette i sit arbejde, men selvom det var en mindre justering, der ikke ændrede på den overordnede konklusion, afstedkom det en større og gentagen kritik fra kredse, der benægter eller forholder sig skeptisk til den globale opvarmning og menneskets rolle.

Manns konklusion er imidlertid siden blevet bekræftet flere gange af andre studier, der når frem til samme konklusion.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE