Topnyheder

Opråb: reducér svineproduktionen og hjælp klimaet

DEBAT: Klima- og miljøministeren vil løse klimaproblemet ved hjælp af teknologiske løsninger. Hvorfor ikke starte med at reducere den enorme svineproduktion, spørger en læser.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ses her med Gretchen Watkins, CEO Mærsk Olie og Gas A/S, efter at regeringen med støtte fra et flertal i Folketinget indgik en aftale om fremtidig udvikling i Nordsøen. Foto: Hasse Ferold

Klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt, forkyndte i P1-programmet ”Orientering” d. 7/8, at han nu vil sætte fokus på en teknologisk løsning på drivhusgasproblemet ved binding af CO2 i byggematerialer, deponering i jordlommer mv. En meget dyr og indtil videre ikke succesrig løsning.

Hermed flyttes fokus fuldstændigt fra de lavthængende frugter til CO2-reduktion, nemlig en mindskelse af Danmarks rekordstore, hellige, konventionelle, underskudsgivende svineproduktion. Danmark har verdens forholdsmæssigt største svineproduktion - som regeringen i øvrigt ønsker at fordoble. Til opfostringen af de nuværende omkring 32 mio. grise årligt indsejles millioner af tons GMO-soja på særdeles klimabelastende skibstransporter fra Sydamerika.

Grisene fodres også med danske afgrøder, som er dyrket vha. klimabelastende kunstgødning, pesticider, traktorer og ventilationsanlæg. Få uger og måneder gamle køres ca. halvdelen af Danmarks grise til hhv. opfedning og slagtning i diverse udlande i klimabelastende kæmpelastbiler.

Reducerer aftrykket bedst med vegetabilsk produktion

Det hidtil mest omfattende studium af, hvorledes man bedst reducerer klima- og miljøaftryk er nyligt publiceret i tidsskriftet ”Science” af forskere ved Oxford Universitet. Deraf fremgår, at verdens produktion af kød- og mælkeprodukter lægger beslag på 83 pct. af klodens landbrugsareal, men bidrager med blot 18 pct. af kalorierne/energien i den globale fødevareproduktion. I Danmark dyrkes husdyrfoder på knapt 80 pct. af landbrugsarealet. Såfremt verden udelukkende dyrkede planter til menneskekonsum og ikke til landbrugsdyr, kunne 75 % tages ud af landbrugsarealet - et areal svarende til Kina, USA og Australien tilsammen - og omdannes til skov – verdens mest effektive CO2-opsamler.

Lars Christian Lilleholt kaldte i programmet Danmark et grønt foregangsland. Det kunne vi med rette kalde os, såfremt vi plukkede de lavthængende frugter først – en reduceret svinekødsproduktion fremfor fordobling - hvis ikke vi spildte kostbar tid ved at gå over åen, eller nærmere et hav, efter vand.

Foto: Hasse Ferold

  • Debatindlæg er ikke udtryk for Globalens holdning, og oplysninger står for skribentens egen regning. Globalen har ikke faktatjekket dette indlæg.

  • Debatindlæg om dyrevelfærd, klima eller miljø kan sendes til henrikhindby@globalen.dk.

  • Skriv "Debat" i emnefeltet.

  • Navn skal oplyses og gerne profession hvis relevant.

ANNONCE