Topnyheder

Hver 8. fugl er truet af udryddelse

Landbruget er den største synder ifølge en ny, omfattende rapport, der konkluderer, at hver ottende fugleart er i fare for at uddø. Også skovbrug og jagt bærer et stort ansvar.

Søpapegøjen er blandt de knap 1.500 fuglearter, som ifølge en ny rapport er truede. Foto: Pixabay

Menneskets ageren på kloden truer hver ottende kendte fugleart med udryddelse. Det viser den seneste rapport 'State of the world's birds' af BirdLife International, der er en global sammenslutning af over 120 NGO'er.

Rapporten konkluderer, at i alt 1.469 fuglearter af verdens 10.966 kendte arter er i risiko for at uddø, og mindst 40 pct. af alle fuglearter er i tilbagegang.

74 pct. af de truede fuglearter er udsatte på grund af landbrug, ca. 50 pct. af dem er truede på grund af skovfældning, invasive arter truer 39 pct. af fuglearterne, jagt truer 35 pct. af dem og klimaforandringerne 33 pct. af dem.

- Hver gang vi laver denne gennemgang, ser vi en anelse flere arter, som er kommet i risikozonen for at blive udryddet - situationen bliver værre og tendenserne mere kraftige, siger Tris Allinson, global seniorforsker ved BirdLife International, ifølge The Guardian.

Ifølge newscientist.com peger Tris Allinson på menneskets stigende kødforbrug som et af de forbrugsmæssige problemer for fuglene. Kødproduktionen kræver både plads til husdyrene og ikke mindst produktionen af foder.

Landbruget fylder da også mere og mere i verden: Ifølge rapporten er arealomfanget af landbrug verden over øget med 600 pct. de seneste 300 år: fra at dække 6 pct. af klodens landarealer, er det nu oppe på 38 pct., hvilket selvsagt efterlader mindre plads til naturen og fuglenes fødegrundlag.

Derudover mistænkes de såkaldte neonikotinoider, der bruges i det konventionelle landbrug mod insekter, for at udgøre en risiko for fuglene. Forskning har således vist, at imidacloprid gør fugle desorienterede og får dem til at tabe sig i vægt.

Ikonisk fugl trues af klimaforandringer og fiskeri

For den ikoniske søpapegøje, der bl.a. findes på Island, er det derimod klimaforandringer og overfiskeri, der er årsagerne til, at den nu betragtes som 'sårbar' på IUCN's rødliste over truede dyrearter.

Ifølge BirdLife International er fundene ikke kun dårligt nyt for fuglene, men også klodens generelle tilstand, da fuglenes velbefindende er en indikator for økosystemernes status. Nye undersøgelser fra både Danmark og andre EU-lande har også bekræftet nedgangen i antallet af fugle. En optælling fra Dansk Ornitologisk Forening viste, at knap tre millioner fugle er forsvundet fra agerlandet de seneste 40 år.

Der er dog også enkelte succeshistorier: Ifølge Birdlife International har fokuseret bevaringsarbejde fjernet mindst 25 fuglearter fra IUCN's 'kritisk truet'-kategori.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE