Topnyheder

Veganisme truer heldigvis modeindustrien - men er den løsningen?

DEBAT: Modebranchen konsumerer uoverskuelige mængder af naturressourcer. Veganisme er en kærkommen trussel mod den nuværende praksis, men har også en bagside.

Veganisme er heldigvis en trussel for tingenes tilstand i en industri, der, som nævnt flere gange, sviner utroligt meget, og som har en ualmindelig brutal tilgang til anvendelse af dyr i produktionen, mener debatskribenten. Foto: Dzīvnieku brīvība

Ifølge Dansk Vegetarisk Forening er antallet af mennesker, som betror sig til den veganske levevis støt stigende både herhjemme og i Europa. Særligt veganisme, som ligger inden for den vegetariske kostparadigme, men som i modsætning til vegetarisme påbyder at intet animalsk mad må indtages, har taget til i popularitet i de seneste år. Udover en udelukkende plantebaseret kost indebærer veganisme også en række andre livsstilsaspekter, som har til formål at give kroppen den mest naturlige næring samt at beskytte den natur, vi lever i, og ikke mindst de dyr, der lever i den.

Netop dyrevelfærd er ifølge alt tilgængelig litteratur på området en af hjørnestenene i den veganske livsførelse, og dykkes der lidt dybere i betydningen af dette, åbner der sig et spændende og omfangsrigt sæt af retningslinjer, som i høj grad har rod i, hvad der er etisk forsvarligt at bruge fra dyr til blandt andet, men især i fremstilling af ting og beklædningsdele til mennesker. I dette ligger en interessant og som oftest konfliktfyldt kobling til mode- og tekstilindustrien, og de retningslinjer, som den stadig primært er eksponent for i dag.

Det er ikke ukendt, at modebranchen både i Danmark og internationalt er et enormt produktionsapparat, som konsumerer uoverskuelige mængder af naturressourcer såsom blandt andet vand til fremstilling af tekstiler, som bliver til modetøj. Desuden anvendes ofte menneskelige ressourcer, hvis arbejde er under forhold, som er særdeles vanskeligt forenelige med dem, som vi i sikkert skjul bagved vores fagbevægelser og nærhedsetik er stolte fanebærere for herhjemme.

Det i sig selv bør være problematisk nok i en vegansk optik, men en mere signifikant udfordring i det plantebaserede perspektiv er imidlertid de materialer, som anvendes til tekstilproduktionen og ikke mindst udvindingen af disse. Ofte indgår dyrehud og hår, som det sandsynligvis er de fleste bekendt, i denne proces, og dette efterlader sjældent de involverede dyr helt uden fysiske eller psykiske mén.

Døde dyr

Er det pelsen, skindet eller huden på en ko, slange, krokodille, ræv eller hvilken som helst andet dyr med en medfødt hårpragt eller skal, som bruges til menneskelig beklædning, som anvendes til fremstilling af modetøj, efterlader det selvsagt de involverede dyr døde.

Det er naturligvis indiskutabelt uforenligt med den veganske filosofi, hvilket også gør sig gældende for uld, hvor fåret dog i reglen ikke dør. En enkelt hurtigt søgning på YouTube blotlægger imidlertid et hav af videoer, som tydeligt indikerer, at klipning af får med henblik på produktion til uldindustrien indebærer hårdhændet behandling af fårene tit med en hel del blødende rifter fra dyrets hoved og krop som resultat. Men netop uld er interessant i denne sammenhæng, fordi uld i mange år har været en stor bestanddel af tekstilmarkedet, men ifølge de senest tilgængelige rapport fra British Wool har dette ændret sig til nu kun at være en relativt lille del af den samlede tekstilindustris værdi (ca. 1,5 pct. i 2017) - hvilket ifølge andre rapporter fra blandt andre IWTO.org er et fald, som har været pågående og relativt konstant i næsten 10 år.

Selvom dette primært tilskrives lidt højere teoretisk svævende tendenser såsom langsom økonomisk vækst og industriel overkapacitet, er det ikke svært at forestille sig, at der eksisterer en omend endnu spinkel sammenhæng mellem dette og den stigning, som bomuld og de øvrige bæredygtige materialer har set i samme tidsrum.

Mærkbare omvæltninger på vej

Ifølge den britiske veganerorganisation, The Vegan Society, er det usikkert hvorvidt der på nuværende tidspunkt er statistisk evidens for denne sammenhæng, men det er ingen tvivl om, at tekstilindustrien og modeindustrien om ganske få år vil opleve nogle potentielt meget mærkbare omvæltninger på niveau med dem som sociale medier har bibragt interpersonel kommunikation – altså massive ændringer i det forbrugerbehov, der skal mødes og dermed også de materialer og produktionsmetoder, som anvendes:

- Det er så nemt i dag at vælge noget andet end uld. Det er så mange alternativer, som kan holde os varme, og som ser godt ud, såsom bomuld, bambus, ananas, æbler og svampe. Mulighederne er mange og koster i de fleste tilfælde også langt mindre at producere, hvorfor det for slutbrugerne også bliver billigere at købe. Der er derfor ingen tvivl om, at tendensen fortsætter, og vi vil blive ved med at se en stigende effekt på efterspørgslen af eksempelvis uld, siger talskvinde for The Vegan Society Dominika Piasecka.

Så veganertoget er allerede i stabil bevægelse fremad, og selvom det i det store hele måske stadig er på relativt lav kapacitet, og selvom det er vanskeligt at fastslå numerisk, hvor meget og hvor lidt lige præcis uld eller andre naturlige materialer er influeret direkte af den veganske fremmarch, så har det utvivlsomt en effekt på efterspørgslen og dermed produktionen i industrien allerede.

Det er dog tydeligt, ifølge de seneste tal fra Dansk Vegetarisk Forening, der vedrører antallet af veganere i Danmark, at der stadig er et stykke vej endnu, før veganisme er ’mainstream’ i ordets mest almindelige forstand, men kursen er sat både herhjemme og internationalt, så det er ikke fjerntliggende at antage, at de store ændringer i måderne hvorpå modeindustriens produktionsapparater fungerer, og med hvilke råmaterialer de bliver fodret, som Piasecka også refererer til, vil finde sted – og sandsynligvis inden for en overskuelig fremtid.

Ændrede forbrugsmønstre

Det afgørende for den tilsyneladende stigende hastighed, hvormed disse ændringer sker, er, at det er nødvendighedsdrevne ændringer, som er og vil blive drevet af ændrede forbrugsmønstre først på de store konsumentmarkeder som Europa og USA og siden på de øvrige markeder verden over.

Uagtet at der endnu ikke eksisterer alment tilgængelig statistisk dokumentation for veganske tekstilers konkurrenceevne overfor de naturlige tekstiler på verdensmarkedet, og i Danmark er sandheden imidlertid, at mange store og velkendte tøjmærker og detailkæder hvoriblandt H&M og Asos ifølge the Vegan Society også er at finde, har optaget strategier i en ikke blot bæredygtig, men decideret vegansk retning, og mange nye kommer til hele tiden.

Dersom flertallet af virksomheder som regel følger de strømme, der fører imod flest penge, er ovennævnte virksomheders strategiske og taktiske involvering i veganske tekstiler en indikation af de førnævnte tendenser både i forhold til efterspørgsel på uld og for eksempel den ifølge UNIDO dalende efterspørgsel på blandt andet læder til forbrugsvarer og stigende efterspørgsel på faux læder og plastikalternativer, holdt op imod den fremgang eksempelvis bomuldsproduktionen har haft og har.

Rapporter og tilhørende tabeller med tal, som tegner et landskab fyldt med pejlemærker for, hvor forbrugernes vilje og dermed også hvor mode- og tekstilindustrien er på vej hen, udgør naturligvis en udmærket base for antagelsen om, at industrien er under pres både kommunikativt og økonomisk i forhold til at navigere i denne veganske (mini)-disruption. Men et øjebliksbillede fra detailleddet, som jo er tættest på de slutkunder, der er bestemmende for de markedskræfter, som her diskuteres, giver god mening, da det kan kaste et mere jordnært lys over, hvad veganismens indtog har bevirket – i hvert fald i Danmark.

Adspurgt om, hvorvidt de veganske tekstiler har indflydelse på det direkte salg af tøj og sko, lyder det i et svar fra danske FashionForest.dk:

- Kunderne bliver mere og mere bevidste om bæredygtighed og ikke mindst dyrevelfærd, og det afspejler sig tydeligt i det, som der søges efter både på vores skandinaviske platforme og vores platform i Asien, samt den søgetrafik vi får ind fra Google – det vil sige, at der er simpelthen en stigning i søgninger på tøj og sko lavet af plantebaserede materialer. Vi har endda oplevet at blive valgt fra af kunder, som har ringet til os med en specifik forespørgsel, som vi ikke kunne honorere, hvilket har afstedkommet, at vi nu undersøger muligheden for at fremhæve produkter, som er lavet af ikke naturlige materialer.

Er veganismen en god trussel?

Så med de tilgængelige tal tilsat professionelle vurderinger som base, kunne noget tyde på, at den veganske tidevandsbølge har ramt den traditionelle tekstil- og modebranche, der som nævnt er en branche, som ofte konnoterer noget uheldigt for både vores miljø samt for menneske- og dyrerettigheder, og båret samme branchen lille stykke hen imod en fremtid, som vi alle forhåbentligt kan være stolte af. Vi er der imidlertid ikke endnu, hvilket tydeliggøres i de seneste tal WTO, som opgør tekstil- og tøjindustriens værdi i 2016 til omtrent 820 milliarder dollars, der, selvom det er en lille nedgang i forhold til året før, er et enormt marked, hvis negative påvirkninger på vores planet stadig er enorme.