Topnyheder

Kampagner skal sikre, at landmænd behandler dyrene ordentligt

Får syge grise den fornødne behandling? Bliver dyrene transporteret forsvarligt til slagteriet? Fødevarestyrelsen vil sætte fokus på håndteringen af landbrugsdyr.

Fødevarestyrelsen vil sætte ind på fem fokusområder, som landmændene ifølge styrelsen bare skal have styr på, når det kommer til behandlingen af dyr. Foto: Pixabay

Fem målrettede kampagner fra Fødevarestyrelsen skal i år blandt andet sætte fokus på, om landmanden tager sig ordentligt af sine dyr. Kampagnerne kommer som et supplement til de almindelige kontroller, som foregår i udvalgte besætninger hvert år. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

En af årets første kampagner skal se på, om kalve får det foder, der passer til deres sarte maver, så de undgår diarre, og i øvrigt får stimuleret deres naturlige behov. En anden kampagne kaster et blik ind i besætningernes medicinskab for at se, om landmanden anvender zink til grisene korrekt, og om forbruget bliver bogført efter bogen.

- Vi har med årets kampagner valgt at sætte fokus på nogle helt centrale indsatsområder, som en moderne landmand bare skal have styr på. Det har langt de fleste landmænd da heldigvis også, forklarer veterinærdirektør Per Henriksen.

Plads til forbedring

Resultaterne fra sidste års Dyrevelfærdsrapport 2017, som hvert år udgives af Fødevarestyrelsen, viste dog, at der er plads til forbedring, når det kommer til at bogføre medicinanvendelsen. I rapporten står, at "der var en lavere regelefterlevelse i svinebesætninger end i kvægbesætninger, og at der fortsat var brug for kontrol og vejledning på området". Fødevarestyrelsen besøger omkring 200 kvægbesætninger og 600 slagtesvinebesætninger. Endvidere vil cirka 100 transporter til samlesteder få kontrol. Her skal Fødevarestyrelsen kontrollere, om de svin og kvæg, der er på vej til slagteriet, er egnede til transport, eller om dyrene måske skulle have været længere tid i sygeboksen hjemme på gården, inden den sidste rejse.

De fem kampagner:

  • Fodring og pasning af kalve under seks måneder Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om bl.a. fodring og pasning af kalve under seks måneder. Fødevarestyrelsen vil bl.a. se på, om kalvene får opfyldt deres suttebehov i forbindelse med mælkefodring, om dyrene har et rent og tørt leje og om personalet har de fornødne kompetencer. Kampagnen vil endvidere have fokus på kalvenes tilvænning til grovfoder.

  • Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om håndtering af syge og tilskadekomne søer og slagtesvin. Fødevarestyrelsen vil bl.a. se på, om syge og tilskadekomne dyr får passende behandling eller alternativt aflives. Hvis landmanden behandler sine dyr med medicin, vil Fødevarestyrelsen undersøge, om landmanden behandler, som dyrlægen har anvist, og om syge og tilskadekomne dyr opstaldes på blødt underlag i velindrettede sygestier.

  • Transportegnethed af svin og kvæg Formålet med kampagnen er at kontrollere om dyr transporteres korrekt. Dyr må kun transporteres, hvis de er egnede til transporten. Fokus vil være på dyr, der lider af navlebrok, halebid, er halte eller har dårligt huld.

  • Anvendelse, registrering og opbevaring af lægemiddelzink Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede landmænd om registrering og brug af lægemiddelzink til svin. Kampagnen vil også se på, om landmanden opbevarer, opblander og tildeler lægemiddelzink korrekt og om reglerne for foderlægemidler overholdes.

  • Rengøring og desinfektion af transportmidler til svin Formålet med kampagnen er at kontrollere rengøring og desinfektion af transportmidler efter transport af svin. Kampagnen skal skærpe opmærksomheden på risiko for smitte via snavsede transportmidler og dermed forebygge alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, specielt afrikansk svinepest, i Danmark. Kilde: Fødevarestyrelsen

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE