Topnyheder

Nyt projekt skal fjerne skadelige partikler fra brændeovnsrøg

Partikler fra brændeovnsrøg er skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Nu vil forskere undersøge en metode, der måske kan reducere partikelmængden både billigt og effektivt.

Ny forskning skal vise, om kold plasma kan reducere partikelforureningen fra brændeovne. Foto: Pixabay

I disse måneder er der gang i mange af landets brændeovne. Men ud over varme og en hyggelig stemning i stuerne, så betyder det også, at der bliver udledt masser af partikler fra skorstenene: Brændeovne står sammen med bilerne står for en stor del af den samlede danske partikeludledning, der, som al anden partikelforurening, er sundhedsskadelig.

Kold plasma kan være løsningen til en reduktion af disse, og i de næste to år vil et projekt med Teknologisk Institut i spidsen forsøge at udvikle en billig og holdbar røgrensningsmetode. Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Røg fra brændeovne indeholder skadelige partikler og påvirker luftkvaliteten. Derfor er der et stort potentiale i at finde en måde at rense røgen på, før vi slipper den ud i atmosfæren. Dette projekt kan give en effektiv og billig røgrensning i brændeovne - ikke mindst i de ældre modeller, som har den højeste udledning, siger Peter Bøgh Pedersen, projektleder hos Teknologisk Institut.

Kan også fjerne lugtgener

Rensningssystemet kan, når det er færdigudviklet, anvendes på både nye og gamle brændeovne, og forventningen er, at det kan fjerne halvdelen af udledningen af partikler og gasser. I forhold til partiklerne forventes plasmaet - en ioniseret gas, der dannes, når luft udsættes for et højt spændingsfelt - at få dem til at klumpe sammen, så de lettere kan fjernes.

Nogle af de sammenklumpede partikler bliver så tunge, at de falder tilbage i flammerne, mens andre kan fjernes ved hjælp af en cyklon eller andre renseteknologier.

Der findes allerede forskellige røgrensende filtre på markedet, men de nuværende løsninger er ofte dyre. Målet med det nye system er, at det både skal være billigere og lettere at vedligeholde. For brændeovnsejerne bliver den nye løsning ikke fremtrædende i hjemmet, da det forventes at blive en mindre kasse på størrelse med en mælkekarton, som er monteret på enten skorstenen eller siden af ovnen.

Kold plasma er før testet i forbindelse med røgrensning i grundforsknings-projekter, men det er første gang, at man bruger teknologien til at rense brændeovnsrøg. Og hidtidige udenlandske erfaringer med lignende projekter tyder på, at der er noget komme efter.

Ud over at være bedre for miljøet og luftkvaliteten, kan den nye rensningsmetode også være godt nyt for naboer til brændeovnsejere. Det forventes nemlig også, at lugtgener fra brændeovne vil kunne reduceres med systemet.

/Globalen

ANNONCE