Topnyheder

Er kød værd at (ud-)dø for?

DEBAT: Tusindvis af forskere har advaret mod menneskets påvirkning på miljøet og klimaet, og et studie har vist, at fire planetariske grænser er overskredet. Husdyrproduktionen spiller en hovedrolle.

Husdyrproduktionen bærer et stort ansvar for menneskets pres på kloden, lyder det fra skribenten. Foto: Pixabay

Allerede i 1992 udsendte 1.700 af verdens førende forskere - herunder 99 nobelprisvindere - en appel til menneskeheden inklusiv dens ledere om at begrænse ødelæggelse af klodens miljø, klima og ressourcer.

I 2015 fremgik af det videnskabelige, ansete tidsskrift "Science", at fire planetariske grænser allerede er overskredet, nemlig når det gælder skovrydning, udryddelsen af planter og dyr, drivhusgasudledning og havforurening med fosfor og kvælstof fra landbruget.

I 2016 fremkom den mest omfattende rapport om miljøet nogensinde udarbejdet i FN-regi af 1.203 forskere og flere hundrede forskningsinstitutter. Budskab: behov for øjeblikkeligt ophør med rovdrift på planetens ressourcer og reduktion i miljøforureningen.

I november 2017 kom så ikke mindre en 15.364 forskere fra hele verden med endnu en indtrængende advarsel til menneskeheden i tidsskriftet "BioScience": verdens miljø- og klimaproblemer er kun blevet stedse værre siden 1992 og kræver øjeblikkelig handling.

Husdyrproduktionen spiller en hovedrolle

I samtlige advarsler spiller husdyrproduktion en hovedrolle, idet den netop er hovedårsagen til afskovning, biodiversitetstab og vandforurening. Klimamæssigt forårsager husdyrproduktion større drivhusgasudledning end hele verdens samlede transportsektor. Forskere har oven i købet nyligt meddelt, at metangas fra køer og grise er 11 pct. højere end hidtil antaget. Til eksempel kan nævnes, at en malkeko på livstidsbasis udleder drivhusgas svarende til at køre fem gange rundt om jorden i bil.

De utvetydige og gentagne advarsler fra tusindvis af forskere afføder naturligvis adækvat handling hos danske, ansvarlige politikere, ikke? På ingen måde, tværtimod er dansk husdyrproduktion stedse forøget siden 1992, og vores husdyrhold er nu blandt verdens relativt største med ikke mindre end 200 millioner producerede dyr årligt, heraf ca. 30 mio. grise. Man skulle nærmest tro, at holdningen var den, at kød og mejeriprodukter er værd at (ud-)dø for...

Politikere, vågn op: omlæg dansk landbrug fra animalsk til plantebaseret og læg miljøafgift på fødevarer.

Læsere, kom med i det omsiggribende plantespiserfællesskab: Der er masser af inspiration og velsmagende opskrifter at hente hos diverse veganske madbloggere. Videnskaben giver os ca. fire år til at ændre adfærd i, hvis vi skal holde den globale, gennemsnitlige temperaturstigning på 1,5 grader. Med vore madvalg har vi hver især daglig indflydelse på, om dette mål bliver nået. Hvordan bidrager DU til vedligehold af den planet, som du har lånt af dine børn og børnebørn?

  • Debatindlæg om dyrevelfærd, klima eller miljø kan sendes til henrikhindby@globalen.dk.

  • Skriv "Debat" i emnefeltet.

  • Navn skal oplyses og gerne profession hvis relevant.

  • Debatindlæg er ikke udtryk for Globalens holdning, og faktuelle oplysninger står for skribentens egen regning.

ANNONCE