Topnyheder

Forskere finder tungmetaller i pesticider og hormonforstyrrende effekt

Det omstridte aktivstof glyfosat har præget debatten om pesticider. Ny forskning tyder på, at hjælpestoffer og tungmetaller i pesticidblandingerne er mere giftige.

Forskere har fundet tungmetaller i glyfosatholdige pesticider. Foto: Chafer -44/flickr

Artiklen er opdateret med Per Kudsks udtalelser d. 18/1

Flere pesticider baseret på aktivstoffet glyfosat - hovedingrediensen i sprøjtegiften Roundup - indeholder potentielt skadelige tungmetaller som bly og kobolt samt nikkel og giften arsenik. Pesticiderne har desuden en hormonforstyrrende effekt på plante- og menneskeceller, og det lader til, at det faktisk er hjælpestofferne, som bærer hovedansvaret.

Det viser et nyt studie af forskere ved University of Caen Normandy, Frankrig. Studiet er publiceret i tidsskriftet Toxicology Reports.

Forskerne ville vurdere effekten af de færdige blandinger frem for blot enkeltstofferne og undersøgte derfor 14 færdigblandinger med glyfosat, derudover glyfosat samt nogle af hjælpestofferne hver for sig. Alene havde glyfosat ingen observerbar effekt på cellerne, færdigblandingerne havde derimod en hormonforstyrrende effekt, og forskerne vurderer derfor, at hjælpestofferne er væsentligt mere giftige end glyfosat - en af forklaringerne kan være indholdet af tungmetaller. De ved dog ikke, om metallerne er bevidst tilsat eller er rester fra fremstillingsprocessen.

Godkendelsesmetoderne bør laves om

På baggrund af studiets resultater peger forskerne på, at det er et problem, at myndigheder beregner det acceptable daglige indtag (ADI) af stoffer som glyfosat ud fra prøver af det enkelte stof og ikke de færdige blandinger. I landbruget bruges glyfosat aldrig alene, men altid sammen med en række hjælpestoffer.

- Baseret på disse nye data lader denne godkendelsesmetode til at være utilstrækkelig, når det kommer til sikkerhed. Samlet set bør disse resultater kaste nyt lys over giftigheden af disse store herbicider (ukrudtsmidler, red.) og pesticider helt generelt, skriver forskerne.

De advarer desuden om, at sprøjtning med pesticider - i særdeleshed de glyfosatbaserede - kan medføre "signifikant" arsenik-forurening i visse miljøer. Otte af 11 testede glyfosatpesticider havde et indhold af arsenik, der var op til 53 gange højere, end hvad der tillades i vand i EU.

Tungmetaller er ikke nødvendigvis giftige, men kan i større doser være giftige eller ophobe sig i kroppen og efterhånden medføre sygdom.

Per Kudsk, professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, mener dog, at studiets konklusioner lige lovligt drastiske.

Til ing.dk udtaler han:

- Man kan sige helt overordnet, at artiklen fokuserer på det faktum, at nogle hjælpestoffer kan være mere problematiske end aktivstoffet, når det drejer sig om effekter på ’non target’-organismer, og det vidste vi jo godt, siger Per Kudsk og tilføjer:

- Men de har anvendt en dosering, som er mange gange højere, end den man anvender i praksis - og udbragt midlet på en måde, som er fjern fra praksis - så med hensyn til effekten på planter er deres forsøg uanvendelige. Man kan undre sig over, at resultaterne overhovedet har kunnet publiceres.

Aktivstofferne i pesticider ikke nødvendigvis de mest giftige stoffer i produktet. Illustration fra studiet "Toxicity of formulants and heavy metals in glyphosate-based herbicides and other pesticides".

Uenighed om risikoen

Debatten om glyfosat har verseret heftigt, lige siden WHO's internationale agentur for kræftforskning, IARC, i 2015 valgte at klassificere glyfosat som "muligvis kræftfremkaldende". EU's miljøagentur Efsa nåede ikke frem til samme konklusion, hvilket skyldes, at de to agenturer har opsat forskellige kriterier og medtaget forskellige studier. Hvor Efsas vurdering primært hviler kun på selve aktivstoffet glyfosat, har IARC undersøgt effekten af både glyfosat og de færdigblandede glyfosatholdige pesticider - altså med hjælpestofferne.

I november besluttede EU-politikerne at forlænge godkendelsen af glyfosat med fem år - normalt gives tilladelsen i 15 år.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk