Topnyheder

Efter ny dyrevelfærdsrapport: Esben Lunde erkender, at det er for ringe

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er utilfreds, efter at Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdskontrol medførte sanktioner ved hver tredje besøg hos en svineproducent.

Miljø- og fødevareminister er utilfreds med antallet af halekuperinger i den danske svineproduktion. Foto: arkiv - ophavslandet er ukendt

På 307 besøg i danske svinestalde i 2016 gav Fødevarestyrelsen mindst én sanktion på hvert tredje besøg. Det viser den nye opgørelse ’Dyrevelfærd i Danmark 2017’, som netop er offentliggjort, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det tal er alt for højt, mener den ansvarlige minister, Esben Lunde Larsen (V).

- Det er mildest talt ikke tilfredsstillende. Tallet ligger på samme niveau som 2015, og det er ikke godt nok. Det skal gøres bedre, siger han.

De hyppigste problemer er begrænset adgang til rodemateriale til svinene eller problemer med syge dyr, som ikke får den fornødne pleje. Derfor varsler Esben Lunde Larsen nu et særligt kontrolspor, som fra næste år vil sætte fokus på dyrevelfærden i svinestaldene.

- Andelen af halekuperede svin i Danmark er alt for høj, og jeg vil have tallet ned, siger han og forklarer, at der vil blive stillet krav om skriftlig dokumentation for, at landmanden har forsøgt at forebygge halekupering.

- Halekupering skal jo kun finde sted i de tilfælde, hvor andre løsninger allerede er forsøgt, tilføjer han.

Rutinemæssig halekupering eller ej?

Netop halekupering har i årevis været et debatteret emne. Tilbage i 2015 kritiserede netop Dyrenes Beskyttelse dyrevelfærdsrapportens tal, fordi halekupering ikke havde udløst en eneste anmærkning.

Ifølge EU-regler er det ulovligt at halekupere grise rutinemæssigt, og selvom ca. 97 pct. af de danske konventionelle grise halekuperes, er det ikke nødvendigvis "rutinemæssigt", fordi reglen kan tolkes forskelligt.

I den anledning udtalte Peter Sandøe, der er professor i bioetik ved Københavns Universitet, at:

- Sådan som reglerne bliver fortolket i Danmark, så skal en svineproducent være godt dum for at få en anmærkning for rutinemæssig halekupering. Vedkommende skal blot sige til kontrollanten, at der tidligere har været problemer med halebid, som det kun har været muligt at løse ved at benytte sig af halekupering.

Optimisme hos Dyrenes Beskyttelse

Hos Dyrenes Beskyttelse er der optimisme at spore efter ministerens seneste udtalelser.

- Jeg ser meget frem til en skærpet kontrol med dyrevelfærden i svinestaldene. Når 97 pct. af alle grise mistede deres hale sidste år, så vidner det om, at der er noget helt galt med den måde, lovgivningen bliver forvaltet på i dag, siger direktør Britta Riis.

Hun forventer således, at producenterne vil begynde at indrette svinestaldene mere optimalt, så halebid undgås, og halekupering dermed bliver overflødigt.

- De kunne starte med at give dem mere plads og rodemateriale, da dette har god effekt på forebyggelse af halebid, siger hun.

Et nyligt studie fra Aarhus Universitet har netop vist, at tildeling af halm og mere plads kan sænke antallet af halebid.

Læs Dyrevelfærdsrapporten her

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk