Topnyheder

Nyt klimastudie: Worst-case-scenarierne er de mest realistiske

Hvis vores udledning af drivhusgasser fortsætter som hidtil, er der stor risiko for, at den globale opvarmning når op over 4 grader ved udgangen af dette århundrede.

Hvis vi fortsætter som hidtil med at udlede drivhusgasser, vil vi ramme langt over målsætningen sat i Paris-aftalen. Foto: Pixabay

Den globale opvarmning kan med stor sandsynlighed overstige 4 grader celsius ved udgangen af dette århundrede - altså mere end det dobbelte af det maksimale mål på 2 grader, som landene aftalte at stræbe efter i Paris-aftalen.

I et nyt studie udgivet i tidsskriftet Nature har to forskere regnet sig frem til, at der er hele 93 pct.'s risiko for scenariet, hvis vi fortsætter 'business-as-usual' - altså med den nuværende udledning af drivhusgasser og ingen teknologisk revolution. Det skriver The Independent.

I klimaforskningen benytter forskere sig af en lang række modeller, der - baseret på faktorer, som påvirker klimaet - kan give prognoser for temperaturudviklingen. Business-as-usual-modellerne, der også betragtes som worst-case, er ikke altid enige og viser således en temperaturudviklingen på mellem 3,2 og 5,9 grader celsius.

Andre forskere anerkender studiet

Forskerne bag det nye studie ønskede en mere præcis prognose og undersøgte derfor, hvordan klimamodellerne hidtil har forudset temperaturudviklingen. De fandt således, at de modeller, der ligger i den høje ende af business-as-usual-scenariet, er dem, der har ramt mest rigtigt hidtil.

- Det giver mening, at de modeller, som har gjort det bedst med at simulere nutidens observationer, kan være de modeller, der kommer med de mest pålidelige forudsigelser,” siger Dr Ken Caldeira, atmosfærisk forsker ved Carnegie Institution for Science, USA, og medforfatter til studiet, til The Independent.

To andre klimaforskere, der ikke medvirkede til studiet, er blevet præsenteret for dets fund og anerkender dem. En tredje forsker siger, at mange faktorer spiller ind i klimaforandringerne, og at tidligere studier har vist, at andre modeller med en køligere forudsigelse også har ramt ret præcist.

Tidligere i år advarede forskere fra tre universiteter om, at en fortsat, uformindsket udledning af drivhusgasser i løbet af de næste 100 til 200 år kan have øget CO2-niveauet i atmosfæren, så kloden bliver opvarmet kraftigere end de seneste 420 mio. år.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE