Topnyheder

Britisk minister svarer igen: Vi stemte ikke imod, at dyr føler

Britiske politikeres afvisning af en EU-lov om dyr førte til bred kritik fra dyrevenner. Nu svarer en af politikerne igen: Storbritannien vil ikke svække dyrevelfærden. Tværtimod.

Britiske politikere blev kritiseret for at have stemt imod en EU-lov om, at dyr er følende væsener. Nu svarer miljø- og fødevareministeren tilbage på kritikken. Foto: Green Fire Productions

En stor misforståelse. Nogenlunde sådan kan man opsummere den konservative britiske miljø- og fødevareminister Michael Goves udtalelse, der kommer efter, at han og hans kolleger blev kritiseret for at have afvist en EU-bestemmelse om dyrs følelser.

I forbindelse med brexit vil en stor del af EU's lov om dyr følge med over i den britiske, men parlamentet vedtog at udelade formuleringen om, at dyr er følende væsener (på engelsk: sentient beings).

Det mødte bl.a. kritik fra dyreværnsorganisationer og forsker i dyreadfærd Marc Bekoff, men nu svarer miljø- og fødevareministeren, Michael Gove, igen.

- Det er blevet fremlagt, som om at afstemningen i sidste uge (medio november, red.) på New Clause 30 i EU's udtrædelseslov på en eller anden måde betød en dårligere beskyttelse af dyr - det er forkert. Stemmen imod loven var ikke en stemme imod tanken om, at dyr er følende og kan føle smerte - det er en misforståelse, lyder det fra Michael Gove i en skriftlig udtalelse ifølge southwestfarmer.co.uk.

Lægger op til flere lovtiltag

Ministeren forklarer, at politikerne stemte imod inddragelsen af EU-loven, fordi den var fejlbehæftet, og han kritiserer samtidig EU-loven, der skulle beskytte dyrene, for at have været utilstrækkelig i praksis.

Han nævner endvidere, at regeringen har fremsat et forslag om at hæve strafferammen for dyremishandling fra op til seks måneders fængsel til op til fem års fængsel. Derudover er det blevet besluttet at indføre obligatorisk videoovervågning på slagterier, man har indført forbud mod mikroplast i en række plejeprodukter for bl.a. at skåne havdyr, og der arbejdes på et forbud mod import af elfenben.

- Når vi har forladt EU, er der endnu mere, vi kan gøre. EU's regler forhindrer os i at indskrænke eller forbyde transport af levende dyr til slagtning. EU-regler forhindrer os også i at slå ned på smugling af hvalpe eller forbyde importen af hvalpe under seks måneder, skriver Michael Gove.

Politiker undrer sig stadig

Regeringen forsvarede sig oprindeligt med, at det var unødvendigt at kopiere EU-formuleringen, fordi dyrene allerede var dækket af dyrevelfærdsloven fra 2006. Det afviste den britiske dyreværnsorganisation RSPCA imidlertid; da hverken 'sentience' eller 'sentient' er nævnt i loven, som ikke engang dækker over alle dyr.

De Grønnes parlamentsmedlem Caroline Lucas er ikke tilfreds med Michael Goves forsvar.

- Regeringens modstand mod at acceptere denne lov er simpelthen absurd - og dens fortsatte insisteren på, at 'sentience' er dækket af dyrevelfærdsloven, er forkert, siger hun til The Guardian.

Hun tilføjer:

- Protokollen om dyrs følelser er vigtig, fordi den er en instruks til fremtidige regeringer, når de laver love - og den bør være basis for den fremtidige lovgivning inden for dyrevelfærd i Storbritannien.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE