Topnyheder

Ny undersøgelse: Massiv folkelig støtte til grøn energi

Der er stor international opbakning til en grøn fremtid. Det viser en ny undersøgelse blandt 26.000 mennesker i 13 lande. Kul og olie er dog stadig verdens mest udbredte energikilder

En international undersøgelse viser, at der er stor folkelig opbakning til en verden, der forsynes udelukkende af grøn energi. Foto: Takver/flickr

Hele 82 pct. af 26.000 mennesker fordelt over 13 lande svarer, at de går ind for at omstille verden fra sort til grøn energi. Opbakningen er klar uanset alder, uddannelsesbaggrund, politisk tilhørsforhold og land. Det viser en ny undersøgelse fra energiselskabet Ørsted, der betegner det som verdens største undersøgelse af holdninger til vedvarende energi.

Det er især i Kina, der er hårdt ramt af luftforurening, at befolkningen bakker op om ren energi; hele 93 pct. mener, at verden udelukkende bør forsynes med vedvarende energi. Til sammenligning er tallet 83 pct. i Danmark.

Og der er al mulig grund til at sætte fart på energiomstillingen, siger Henrik Poulsen, administrerende direktør i Ørsted: - Vi står ved et vendepunkt. Grøn energi er blevet billigere end sort, og Green Energy Barometer, en netop offentliggjort undersøgelse, viser bred folkelig opbakning til et skifte fra sort til grøn. Vi skylder vores planet og kommende generationer at omstille vores energisystemer fra sort til grøn. Og da det både giver mening rent økonomisk, og der er bred folkelig opbakning til et skifte til vedvarende energi, er der al mulig grund til at sætte fart på energiomstillingen.

Henrik Poulsen nævner den lave pris på energi fra havvindparken Hornsea 2 i Storbritannien. Den viser ifølge ham, at energi fra havvind nu er konkurrencedygtig med gas og kul.

Folk bekymrer sig for klimaet

Bekymringer om klimaforandringerne er hovedårsagen til opbakningen til grøn energi: Globalt set udtrykker 69 pct. bekymring for effekten af klimaforandringerne. Opbakningen til vedvarende energi hænger imidlertid også i vid udstrækning sammen med en række økonomiske og samfundsmæssige fordele. Flere end syv ud af ti af de adspurgte mener, at det vil styrke den økonomiske vækst og skabe nye job, hvis man i deres land byggede og producerede mere grøn energi.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden understreger undersøgelsen, at hele verden bakker op om en grøn omstilling.

- Det kommer sådan set ikke bag på mig, men det er supergodt, at Ørsted har lavet dette enorme arbejde for endegyldigt at slå fast, at alle verdens befolkninger ønsker mere fart på den grønne omstilling. Nu har politikerne ikke flere undskyldninger for ikke at handle, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Han tilføjer, at han er bekymret for den danske grønne omstilling, der ifølge ham går langsommere og er ved at blive overhalet indenom af andre nationer.

- Det kommer til at koste for dansk økonomi og verdens natur og dyreliv, siger Bo Øksnebjerg.

Sådan blev undersøgelsen lavet

Researchen blev foretaget på vegne af Ørsted af det globale konsulentfirma Edelman Intelligence. Der blev gennemført online-interviews med et kontrolleret udsnit for at sikre et nationalt repræsentativt udsnit af online-populationen i hvert af de undersøgte lande. Respondenterne blev opdelt efter alder, køn, land og indkomst. Der blev gennemført i alt 26.401 interviews i 13 lande (Canada, Kina, Danmark, Frankrig, Tyskland, Japan, Holland, Polen, Sydkorea, Sverige, Taiwan, Storbritannien og USA). Der blev gennemført flere end 2.000 interviews i hvert land, og dataene blev indsamlet fra den 28. juli til 1. september 2017.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk