Topnyheder

WWF advarer: Årelang kamp for at redde truet tun kan være tabt

De seneste 10 års kamp for at få den nedfiskede tunbestand på fode kan være tabt, hvis den internationale tunkommission øger kvoten som foreslået, advarer WWF Verdensnaturfonden.

WWF advarer mod at øge fiskekvoten for blåfinnede tun så meget, som en international kommission har foreslået. Foto: Ed Dunens/flickr

Den blåfinnede tun - et af havets mest truede dyr er endelig ved at få det bedre og er endda

begyndt at vise sig i danske farvande. Men netop nu foreslår Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) at hæve fiskekvoten med 52 pct. i det østlige atlanterhav og 25 pct. i det vestlige.

Et forslag, som WWF Verdensnaturfonden advarer kraftigt imod.

- Det har taget os mere end ti år at bringe den blåfinnede tun tilbage på fode, men bestanden er stadig meget sårbar. Hvis man skruer så voldsomt op for fiskeritrykket allerede nu, risikerer vi

simpelthen et kollaps - kun på grund af ønsket om kortsigtet profit, lyder det i en pressemeddelelse fra generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg, som frygter, at en kvoteforhøjelse kan betyde, at vi i Danmark vil have set det sidste til fisken.

I 1990’erne pressede massivt overfiskeri tunbestanden helt i bund, og den blåfinnede tun

landede for få år siden på listen over verdens truede arter og kom dermed i klasse med

pandaen og gorillaen. De seneste års indsats tyder dog på at have hjulpet bestanden.

Usikkerheder om antallet af tun Clay Porch, en af forskerne ved ICCAT er begejstret for den blåfinnede tuns genrejsning og mener, at der er plads til en forhøjelse af fiskekvoten. Det på trods af at en rapport fra selvsamme ICCAT viser, at der ikke er belæg for at konkludere, at fiskebestanden er kommet sig tilstrækkeligt. Mens noget tyder på, at bestandene i visse havområder er på vej op, er der stadig en del usikkerheder forbundet med dataene.

Ligesom WWF er projektet Ocean Foundation's Global Tune Conservation Program også imod en øgning af kvoten. Til mainepublic.org siger programleder Shana Miller sågar, at kvoten bør sænkes, så bestanden kan fortsætte med at vokse. Hun vurderer, at en forhøjelse på 25 pct., som er ICCAT's forslag i det vestlige farvand, vil betyde, at bestanden igen vil blive mindre.

WWF anbefaler, at man nøjes med en kvote på 28.000 ton for netop at give bestanden

mulighed for at vokse, indtil forskerne kan erklære den for fuldt genoprettet.

I Danmark blev der drevet kommerciel fangst på tunen fra 1920'erne til 1960'erne - herefter forsvandt tunen fra Danmark. I næste uge mødes EU og andre fiskerinationaer for at diskutere ICCAT's forslag om at øge kvoten på blåfinnede tun i Østatlanten og Middelhavet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE