Topnyheder

Hvert årti smelter 13 pct. af Arktis

Arktis bliver mindre og mindre: Hvert årti smelter 13 pct. af isen, viser data fra den amerikanske rumfartsorganisation Nasa. Samtidig stiger CO2-niveauet.

De seneste data viser, at havisen fortsat smelter, temperaturerne er opadgående, og det samme er CO2-niveauet. Foto: John LeGear

Udviklingen går i én retning for isen i Arktis: Nedad. Sammenligner man isens omfang i september - den måned på året, når isen er mindst - svinder den med 13 pct. for hvert årti i forhold til gennemsnittet for perioden 1981 til 2010. Det viser de seneste data fra den amerikanske rumfartsorganisation Nasa.

Grafen viser den nedadgående trend for isen i Arktis. Den nåede sit hidtidige lavpunkt i september 2012.

September 2017 blev en af de varmeste

Nasas seneste opgørelse viser også, at indlandsisen på både Antarktis og Grønland har mistet masse siden 2002, og begge steder er der siden 2009 sket en acceleration af tabet af ismasse. På Antarktis smelter 127 gigaton is hvert år, mens det for isen på Grønland er 286 gigaton.

Her ses den nedadgående tendens for ismassen på Antarktis og Grønland.

Ifølge Nasa blev september 2017 også den fjerdevarmeste september i de 137 år, hvor man har målt temperaturerne. De tre varmeste fandt sted i 2014, 2015 og 2016. September 2017 var således 0,8 grader celsius varmere end gennemsnittet for perioden 1951-1980, mens den varmeste september (både 2016 og 2014) var 0,87 grader celsius varmere.

Udviklingen ses også i nedenstående grafik.

CO2-niveauet stiger støt

Derudover viser data fra det amerikanske forskningsinstitut National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), at niveauet af CO2 stiger og stiger: I september i år nåede koncentrationen i atmosfæren op på knap 407 ppm (partikler per million) - i september 2005 var det til sammenligning på knap 380 ppm og altså under den psykologiske grænse på 400 ppm. I den præ-industrielle tid lå det årlige niveau på ca. 280 ppm.

CO2-niveauets udvikling ses i nedenstående graf.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk