Topnyheder

Alternativet vil plante en skov i naturfattig kommune

Det står slemt til med den danske biodiversitet, og regeringen tager ikke naturen seriøst nok, mener Alternativet, som nu præsenterer sin egen plan.

Alternativet vil plante en skov i Struer Kommune, hvor biodiversiteten har det særligt svært. Foto: Pixabay

Alternativet kan ikke vente på, at regeringen får lavet en plan for at vende tilbagegangen i naturens mangfoldighed i Danmark. Derfor vil partiet nu i gang med at plante en skov i Danmarks mest naturfattige kommune.

Det står nemlig slemt til med biodiversiteten i Danmark. Ud af de 20 globale biodiversitetsmål, som langt de fleste af verdens lande vedtog i 2010, har Danmark kun nået to, og generelt halter Danmark langt bagefter vores nabolande med mangfoldighed i plante- og dyrearter.

- Vi har brug for langt mere vild natur i Danmark, hvis vi på nogen måde skal få vendt den meget triste udvikling, hvor naturen bliver udpint, og dyrearter og planter bliver udryddet i alarmerende tempo. Vi kan ikke længere vente på, at regeringen tager naturen langt mere seriøst, siger Uffe Elbæk, Alternativets politiske leder.

Struers natur er blandt de fattigste

Derfor har Alternativets kommunalforening i Struer nu taget initiativ til at plante en helt ny skov i Struer Kommune, som ligger på en absolut bundplads i en stor kortlægning over biodiversitet lavet af Danmarks Naturfredningsforening. Skovrejsningen skal ikke bare skabe mere biodiversitet, men også vise resten af landets kommuner, at kommunerne sagtens selv kan gå i aktion, mens de venter på mere naturvenlige udspil fra regeringen.

- Vi ønsker at gøre det her til et fælles projekt, for skoven skal jo være til gavn for os alle sammen. Derfor inviterer vi alle borgerne i Struer til at komme og plante træerne sammen med os, og på sigt vil vi også gerne have det til at fungere som plukskov, hvor Struers foreninger kan hente træ til foreningsformål, siger Povl Eskild Petersen, der er tovholder på projektet i Alternativet Struer.

Alternativet Struer har på nuværende tidspunkt søgt om lov til skovrejsningen ved Struer Kommune, som man håber vil samarbejde om projektet. Ideen er, at kommunen byder ind med et kommunalt ejet jordareal, mens Alternativet Struer sørger for beplantningen gennem frivillige hænder og crowdfunding.

- Vi vil gerne skabe en lysåben løvskov af 10-15.000 løvtræer med eg og bøg som de dominerende træarter og derudover klynger af for eksempel lind, ask, røn og hassel. Vi håber meget, at kommunen vil være med til at gå forrest i kampen for langt mere biodiversitet i Danmark. Og det er da oplagt at starte i den kommune, der sakker allermest bagud, siger Povl Eskild Petersen.

Flere træer modvirker klimaforandringerne

Udover at forbedre biodiversiteten i Danmark vil mere naturskov også være et effektivt virkemiddel i klimakampen, da træer trækker CO2 ud af atmosfæren.

Sidste år viste en vurdering fra Verdensnaturfonden (WWF), at den danske natur faktisk var blevet fattigere i 2015 i forhold til 2014. Det skyldtes, at Danmark på tre delmål gik tilbage i forhold til indsatsen i 2014 og på en lang række andre delmål stort set ikke har ydet nogen indsats.

Danmarks udfordringer er ifølge WWF, at naturen har for lidt plads, og at naturområderne er for små og spredte, samtidig med at de er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug.

Danmark skrev i 2010 under på FN's Aichi-forpligtelse om at opfylde 20 biodiversitetsmål i 2020. Tidligere på året sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at det er usandsynligt, at Danmark når målene til tiden.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE