Topnyheder

Forskere advarer: Industrifiskeri fjerner ældre fisk fra havet

Industrifiskeriet har kostet verdens bestande af fisk dyrt. Det er især ældre fisk, der forsvinder, og det kan destabilisere hele flokke, viser et nyt studie.

Mange fiskebestande har mistet de ældre individer på grund af fiskeri - det kan destabilisere dem. Foto: Ben Sutherland/flickr

Der er en reel risiko for, at hele bestande af fisk er på vej til at blive destabiliseret. Et nyt studie fra University of Washington, USA, viser nemlig, at det store, industrielle fiskeri har været hovedårsagen bag en reduktion i antallet af ældre fisk i flere bestande rundt om i verden. Netop de ældre individer er afgørende for bestandens stabilitet og formering.

Det oplyser universitetet på sin hjemmeside.

Ud over fiskeri som den største faktor, kan også forurening og sygdomme spille en rolle, vurderer forskerne.

- Et større aldersspænd blandt arter kan bidrage til et samfunds stabilitet. Hvis du fjerner den diversitet, reducerer du sandsynligvis den marine fødekædes mulighed for at modstå forandringer, siger studiets hovedforfatter, Lewis Barnett, post-doktoral forsker i fiskeri og klima ved University of Washington.

Overordnet set er de ældre fisk bedre til at formere sig og få større afkom fordelt i flere forskellige områder end de yngre fisk i bestanden. Derudover kan ældre fisk også blive mere dominerende og indtage en stærkere position i fødekæden.

Fiskernes metoder bør ændres

Forskerne har undersøgt 63 bestande rundt omkring i verdenshavene. Deres resultater viste, at fiskeri har været med til at reducere andelen af ældre fisk i mellem 79 til 97 pct. af bestandene - og nedgangen var større end 90 pct. for 32 til 41 pct. af dem. Definitionen af "ældre" fisk i studiet varierer fra art til art, da arternes naturlige levealder varierer.

Resultaterne er publiceret i Current Biology, og det er første gang, at forskere kan konkludere, at ældre fisk mangler i mange bestande verden over.

Nutidens fiskekvoter sættes ikke efter fiskenes alder, men den samlede vægt af de indfangede fisk. Forskerne foreslår derfor, at fiskeriindustrien ændrer metode for at beskytte de ældre fisk, bl.a. ved at man undgår at fiske i bestemte dybder. En yderligere løsning kan være at rotere i de områder, man fisker i, så der hele tiden vil være områder, der går fri for at komme sig.

I 2015 viste en rapport fra Verdensnaturfonden og Zoological Society of London, at 49 pct. af alle havdyr er forsvundet i perioden 1970 til 2012, og bestanden af fisk som tun og makrel er faldet med hele 74 pct. Hver fjerde haj- eller rokkeart er desuden i fare for at blive udryddet.

Sidste år advarede FN om, at mennesket spiser så mange fisk, at det ikke længere er bæredygtigt - fortsætter vi som nu, vil mange bestande derfor blive udryddet. Næsten hver tredje bestand verden over er overfisket.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE