Topnyheder

Dyreværnsforkæmper: Industrilandbruget er ondt og ødelæggende for kloden

Det industrielle landbrug lever højt på myter. Vi er nødt til at gentænke hele landbrugsmodellen, mener lederen af en prisvindende dyreværnsorganisation

Der er behov for at gentænke det industrielle landbrug, mener lederen af en af verdens største dyreværnsorganisationer. Foto: United Soybean Board/flickr

Af hensyn til vore børns fremtid skal vi hurtigst muligt væk fra det fabrikslignende industrielle landbrug, fordi det både er skidt for dyrene og kloden.

Det mener Philip Lymbery, leder af en af verdens største og mest anerkendte dyreværnsorganisationer Compassion in World Farming (CIWF), der er kendt for at acceptere, at der vil være et kødforbrug, så i stedet for at tale for vegetarisme eller veganisme kæmper den for mere humane forhold for landbrugsdyrene. Organisationen har vundet flere priser fra bl.a. BBC Radio 4 og The Observer.

Philips Lymbery har netop talt ved en international konference i London om landbrugets implikationer, hvor repræsentanter fra både FN, NGO'er og multinationale selskaber som Tesco og McDonald's var samlet. Det skriver The Guardian.

- Hver dag bliver det bekræftet, hvor destruktivt, ineffektivt, uøkonomisk, ondt og usundt den industrielle landbrugsmaskine er. Vi er nødt til at gentænke hele vores fødevare- og landbrugssystem, før det er for sent, siger han til avisen.

Har skabt gigantisk død zone

For få dage siden udkom en rapport fra Verdensnaturfonden, der viste, at kødproduktionen er skyld i tabet af 60 pct. af verdens biodiversitet. Tidligere i år viste det sig, at den industrielle kødproduktion i USA med sin massive udvaskning af næringsstoffer havde forårsaget en gigantisk døde zone i havet.

Philip Lymbery udpeger tre myter om det industrielle fabrikslandbrug:

- En af myterne er, at det er en effektiv måde at producere mad på, selvom det faktisk er højst ineffektivt og uøkonomisk. En anden myte, som tilhængerne fremsætter, er, at det kan være god velfærd for dyrene, fordi hønerne ikke ville lægge æg, hvis de ikke var glade. Den tredje myte er, at det er pladsbesparende.

Han anerkender, at det udadtil kan se ud, som om fabrikslandbruget sparer plads ved at lukke dyrene inde på lidt plads, men man overser som regel det store areal, der så bruges på at dyrke foder til dyrene:

- De afgrøder, som man bruger til at fodre industridyrene verden over, kunne man bruge til at brødføde fire milliarder mennesker.

Kødforbruget bør sænkes

Han nævner desuden problemet ved de faldende priser på kød, der lægger stort pres på kloden og er med til at rydde regnskov, forårsage tab af dyre- og plantearter og forurene havmiljøet.

Løsningen - ifølge Philip Lymbery - er at sænke kødforbruget markant og gå væk fra industrilandbrug til det agroøkologiske landbrug, der relaterer sig til økologi, men ikke nødvendigvis indebærer alle de økologiske principper.

Han mener, at fremtidens landbrug er nødt til at gå væk fra monokultur - dyrkning af én afgrøde - og begynde at dyrke flere forskellige sorter til gavn for biodiversiteten. Der skal plantes træer, forbruget af pesticider skal minimeres, og jordkvaliteten bør forbedres.

- Intet mindre er nødvendigt, hvis vi vil sikre vore børns fremtid, siger han.

FN er også kritisk

FN har også været fremme med et lignende budskab. I 2015 viste beregninger fra FN's landbrugsorgan, FAO, at industrilandbrugets påvirkning af miljøet koster verdenssamfundet hele 21,1 trillioner kr. om året.

Og i år udkom en FN-prognose, der viste, at det intensive landbrug ødelægger jorden, i en sådan grad at man allerede kan begynde at se faldende produktivitet flere steder. Rapporten konkluderede således, at en tredjedel af klodens jord er "særdeles forringet" - også her blev der bl.a. peget på problemet i det stigende kødforbrug.

- I takt med at udbuddet af sund og produktiv land svinder ind, og befolkningen vokser, intensiveres konkurrencen for landområder både på det nationale og globale plan. For at minimere disse tab vurderer prognosen, at det er i vore alles interesse at træde et skridt tilbage og gentænke, hvordan vi håndterer presset og konkurrencen, sagde Monique Barbut, direktionssekretær for FN-konventionen om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD), da rapporten blev offentliggjort.

Konventionens koordinator Louise Baker sagde i samme forbindelse:

- Industrielt landbrug er godt til at brødføde befolkninger, men det er ikke bæredygtigt. Det er ligesom en ekstraktiv industri (der trækker ressourcer ud, red.).

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk