Topnyheder

Palmeolie giver problemer for mennesker og miljø – men kan dårligt undværes

DEBAT: Med dine indkøb kan du bidrage til regnskovens ødelæggelse, men du kan også gøre en positiv forskel som forbruger. Se fire tip her.

Palmeolie er problematisk for den vilde natur, men olien er svær at undgå. Foto: Pixabay

For to år siden blev Indonesien hærget af de værste skovbrande i landet siden 1997. Det var en historie, som Jyllands-Posten og Information dækkede, men katastrofens omfang taget i betragtning var det danske medierespons til at overse.

Skove med et samlet areal som det halve Danmark gik op i flammer på fem måneder. Skove, som var blandt de mest artsrige i verden og blandt andet var hjemsted for vore nære – og kritisk truede – slægtninge orangutangerne. Vores egen art gik heller ikke ram forbi; røgen afstedkom over en halv million luftvejsinfektioner. Verdensbanken estimerer, at hele miseren har kostet Indonesien 16 mia. i amerikanske dollars, eller mere end dobbelt så meget som tsunamien i 2004.

Var alt det ovenstående ikke interessant nok til en nyhedsartikel, så kunne man have tilføjet, at drivhusgasudledningen fra et halvt års indonesisk flammehav oversteg Japans helårlige udledning.

Katastrofen kan sagtens gentage sig – skovbrande er et årligt tilbagevendende fænomen i Indonesien, for bønder starter dem bevidst for at skabe plads til blandt andet palmeolieplantager. Og der er grund til at frygte, at brandene bliver endnu værre i fremtiden. For det første fordi efterspørgslen på palmeolie fortsat stiger. For det andet fordi plantagerne i stigende grad anlægges i områder, hvor der før var tørvemoser; moserne drænes, og tilbage er yderst brændfarlig tørv, som er svær at slukke, når først den er antændt. For det tredje kan klimaforandringerne give flere år a la 2015, hvor en lang tørtid tillader brandene at sprede sig. De derved udledte drivhusgasser bidrager på deres side til den globale opvarmning.

Palmeolie findes overalt

Men hvad har den historie med os danskere at gøre? Tag et kig i indkøbskurven næste gang, du er ude at handle. Her kan du snildt bidrage til regnskovens ødelæggelse med ild og motorsav, for palmeolie og -fedt gemmer sig i en tredjedel af alle varer i supermarkedet. Du finder det blandt andet i slik, chips, sæbe, shampoo og færdigretter.

Førhen var det et større detektivarbejde at finde frem til ingrediensen, for på varedeklarationen kunne det gemme sig bag tilsyneladende tilforladelige dæknavne som ”vegetabilsk olie”. Men d. 13. december 2014 gjorde EU det lovpligtigt at oplyse om typen af olie i fødevarer, så du som forbruger nu har en reel mulighed for at tage ansvar. Det er værre med shampooen, hvor du stadig skal huske, at ”sodium laureth sulfate” kan være et palmeoliederivat (eller erkende, at du næppe finder en eneste palmeoliefri shampoo i dit lokale supermarked).

Hvad kan man gøre som forbruger?

Hvordan tager du så ansvar som forbruger? Ved at undgå at købe produkter, der indeholder palmeolie? Det er desværre ikke helt så enkelt endda, for oliepalmen har faktisk en væsentlig fordel over alle andre olieproducerende afgrøder: Den er superproduktiv. En plantage beplantet med oliepalmer kan give fem gange så meget olie som en mark af samme størrelse beplantet med raps.

At dække hele verdens madolieforbrug med raps ville altså kræve langt mere plads end den nuværende palmeolieproduktion. Desuden ville en global boykot af palmeolie fratage millioner af fattige mennesker deres arbejde. Oliepalmer har potentiale til at blive miljøvenlige afgrøder, og selvom de kun kan vokse i et tropisk eller subtropisk klima, er der stadig plads til at dyrke dem, uden at det behøver gå ud over intakt natur. Når det i praksis ofte går ud over værdifuld natur, skyldes det, at det simpelthen er lettest og billigst for bønderne at skaffe jord ved at brænde skove af, i det mindste på kort sigt. Så hvad gør vi?

På vej mod bæredygtig palmeolie

Det ideelle ville være, hvis vi kun købte produkter med bæredygtigt produceret palmeolie. Organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certificerer firmaer som bæredygtige producenter, hvis de lever op til en række krav, som skal sikre, at der tages hensyn både til naturen, plantagearbejderne og de lokale i områder påvirket af plantagevirksomhed.

Kravene forbyder rydning af uberørt skov og rydning af områder med truede arter. De begrænser brugen af ild og sætter en grænse for, hvor meget jorden må drænes. Og så forbyder de børnearbejde og sikrer plantagearbejdere en nedre løngrænse samt retten til at danne fagforeninger. RSPO er vokset eksplosivt siden den officielle grundlæggelse i 2004 og har p.t. certificeret 19 % af verdens palmeolieproduktion.

Du opdager det ikke, hvis du spejder efter deres logo på butikshylderne, men produkter med certificeret palmeolie er også udbredt herhjemme. Og du skal ikke ud i obskure specialforretninger for at finde dem. Verdensnaturfonden – initiativtager til RSPO – udgav sidste år en rapport, hvoraf det fremgår, at Arla og REMA1000 udelukkende anvender certificeret palmeolie. Selvom Coop (Kvickly, Fakta, Superbrugsen) og Dansk Supermarked (Netto, Føtex, Bilka) får bundkarakterer i samme undersøgelse, er de faktisk nået langt. Således var 96,3 % af palmeolien i Coops fødevarer certificeret i 2015, og for Dansk Supermarked skulle tallet være 95,7 %.

Men ak, RSPO er ikke fejlfri. Organisationen er blevet kritiseret for at være sløv til at reagere på medlemmernes regelbrud. Det tog således seks år at smide oliegiganten IOI ud af RSPO for talrige overtrædelser, blot for at det malaysiske konglomerat kunne genvinde sit medlemskab fire måneder senere, tilsyneladende uden at have ændret på andet end nogle hensigtserklæringer.

Eksemplet illustrerer, at det at købe RSPO-certificeret olie desværre ikke er nogen garanti for bæredygtig produktion. Ikke desto mindre er det i øjeblikket vores bedste pejlemærke som forbrugere. I erkendelse af dette opfordrer grønne foreninger som Verdens Skove og Red Orangutangen da også i forsigtige vendinger til, at vi køber RSPO-certificerede produkter.

(For resten har IOI mistet store kunder pga. sit dårlige image, bl.a. Unilever, så RSPO har ikke spillet helt fallit i denne sag.)

Lad os være bedre forbrugere

Palmeolieproduktion er et komplekst emne, men du kan gøre en positiv forskel som forbruger. Lad mig derfor slutte af med en simpel indkøbsguide i fire trin, som jeg håber, du vil have i tankerne, når du handler i fremtiden. Det vil jeg i hvert fald:

Du finder et produkt, der indeholder palmeolie. Spørg dig selv: