Topnyheder

Det danske CO2-udslip er steget

For første gang i ni år er den danske drivhusgasudledning steget. Stigningen kan ikke tilskrives det stigende BNP, men vejret, der får skylden for, at Danmarks kulforbrug er steget. Regeringen har også fået kritik for at føre klimaskadelig politik.

Den danske CO2-udledning steg i 2016 for første gang i ni år.

I 2016 steg steg udslippet af drivhusgasser i Danmark for første gang i ni år. Det oplyser Danmarks Statistik.

Udslippet fra alle danske økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, steg 4,1 pct. i 2016 i forhold til året før. I samme periode steg BNP 1,7 pct. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at BNP steg 1,7 pct. i 2016. Det samlede udslip er dog faldet med 27 pct., siden det toppede i 2006.

En tidligere, foreløbig opgørelse fra Energistyrelsen havde også peget på en forventet stigning.

Ifølge Danmarks Statistik hænger stigningen sammen med vejrforholdene i Danmark, hvor der var mindre vind og koldere vejr. Det koldere vejr foranledigede et større energiforbrug til opvarmning, og den mere stille vind gjorde, at vindmøller producerede mindre strøm i 2016 i forhold til året før, hvilket medførte et stigende kulforbrug.

Kritik af regeringens politik

Regeringen har imidlertid også fået kritik for at bidrage til en stigende udledning ved at have ændret registreringsafgiften, der sænkede prisen på større og mere forurenende biler mærkbart mere end på små, ved at have fjernet PSO-afgiften og indføre landbrugspakken.

Sidste år dumpede NGO'erne Verdensnaturfonden og Det Økologiske Råd den daværende Venstre-regerings grønne politik. I en rapport fik regeringens indsats dumpekarakter på 22 af i alt 28 punkter.

- Det samlede billede er utroligt nedslående. Fra at være et land, som vitterligt var en frontløber i den grønne omstilling, er vi nu et land, der stadig bryster os af at ligge forrest i feltet, mens vi i virkeligheden er godt i gang med at sætte den position over styr, sagde WWF’s klimachef John Nordbo i den forbindelse.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE