Topnyheder

Regeringen giver rekordbeløb til dyr i nød

I år kan landets dyrevelfærdsorganisationer og -foreninger søge et rekordstort beløb til deres arbejde med at forbedre vilkårene for herreløse og vilde dyr.

Dyrevelfærdspuljen – som er Miljø- og Fødevareministeriets pulje til at forbedre dyrevelfærden i Danmark – er i år blevet forhøjet til 12,5 mio. kr. fra 10 mio. kroner sidste år. Det er det højeste beløb nogensinde i puljens 12-årige historie. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

- I de senere år har Dyrevelfærdspuljen været overansøgt, og derfor er det utroligt positivt, at vi igen i år kan afsætte yderligere midler til puljen og dermed støtte op omkring dyrevelfærdsorganisationernes store arbejde for at forbedre dyrevelfærden i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Dyrevelfærdspuljen åbnede for ansøgninger 1. september og kan søges af foreninger og organisationer, der arbejder for at forbedre vilkårene for syge, tilskadekomne, misrøgtede herreløse og vilde dyr i Danmark.

Tidligere er støtte blevet givet til blandt andet transport af vanrøgtede heste, indfangning og genudsætning af herreløse katte og oplysningskampagner om familiedyr.

Dyr vagtcentral

Dyrevelfærdspuljen 2017 er et resultat af finanslovsaftalen for 2017 mellem regeringen, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Det større beløb vækker glæde hos Dyrenes Beskyttelse. Organisationens vagtcentral, som alle kan kontakte, hvis de finder dyr i nød, fik sidste år over 110.000 henvendelser, hvilket har lagt et økonomisk pres på organisationen, der samme år brugte over 20 mio. kr. på dyreredning.

- Det er glædeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti anerkender, at dyreværnsarbejdet er en stor opgave, som i dag løftes af private organisationer, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, til Globalen og tilføjer:

- Vi hilser meget velkomment, at dyrevelfærdspuljen vil være med til at dække nogle af de store udgifter, vi har i dag på dette område.

Vagtcentralen har været en særdeles tung post for Dyrenes Beskyttelse, der overvejede at lukke den sidste år - kun et beskedent overskud på regnskabet reddede centralen. Dyrenes Beskyttelse har arbejdet for at få den på finansloven, men det har ikke haft tilstrækkelig politisk opbakning.

Forrige år afviste daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) muligheden, netop med henvisning til at der kan søges om midler i dyrevelfærdspuljen, selvom dens størrelse ikke kan dække alle omkostninger forbundet med vagtcentralen.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE