Topnyheder

Kødindustrien får skylden for have dræbt gigantisk havområde

Et havområde større end Sjælland er dødt, og undersøgelser peger på, at kødindustrien bærer skylden. Kødforbruget bør reduceres, mener miljøorganisation.

Se her et nyhedsindslag om den døde zone og få en kort forklaring på, hvordan næringsstoffer fra landbruget kan være dræbende for havlitet.

Kødindustrien får skylden for, at en enorm død zone netop er blevet registreret i den Mexicanske Golf ud for Mexicos og USA's kyst.

Zonen, der er godt 22.700 km2 og fylder godt halvdelen af Danmarks areal, har et iltniveau så lavt, at fisk enten dør eller må søge mod nye egne. Det er det amerikanske forskningsinstitut National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), som har registreret zonen, der er den største af sin slags i Den Mexicanske Golf, siden registreringerne af området begyndte i 1985.

Ifølge både Noaas data og en ny rapport fra miljøorganisationen Mighty, der også har undersøgt problemet, ligger skylden primært hos kødindustrien, der har udledt enorme mængder næringsstoffer i havet og dermed skabt grobund for alger, som tærer på iltniveauet.

Strande måtte lukkes

Næringsstofferne bruges som gødning på de afgrøder, der dyrkes som foder til dyrene, men overskydende stoffer risikerer at blive udvasket i havet. Risikoen øges, når landbruget rydder træer og anden beplantning, som under normale omstændigheder kunne absorbere den overskydende gødning. Iltsvind kan dog også forårsages af naturen.

Ud over at området tømmes for fisk, betyder iltsvindet også, at rejerne vokser langsommere, hvilket har fået økonomiske konsekvenser for rejefiskere. Algevækst har også tidligere betydet, at flere strande i Florida måtte lukkes.

Også Danmark har problemer med iltsvind, der var et af stridspunkterne, da Landbrugspakken blev vedtaget; den giver netop landmændene mulighed for at bruge endnu mere gødning.

Den døde zone ud for Mexicos og USA's kyst er godt 22.700 km2, hvilket svarer til halvdelen af Danmarks areal. Data og illustration: N. Rabalais, LSU/LUMCON

Nødvendigt at sænke kødforbruget

Det er især leverandører til storproducenten Tyson Foods, der er skyld i problemet, konkluderer Mighty i sin rapport. Tyson Foods producerer kød til bl.a. McDonald's og den amerikanske butikskæde Walmart.

- Store kødproducenter som Tyson har efterladt et spor af forurening på tværs af landet og har et ansvar over for kunderne og offentligheden til at rydde op, siger kampagneleder hos Mighty, Lucia von Reusner.

Til avisen The Guardian siger hun desuden:

- Problemet bliver værre og værre, og reguleringer hjælper ikke med at mindske omfanget af denne forurening. Måden, som disse virksomheder drives på, er nødt til at blive meget mere bæredygtig. Og det er fuldstændig nødvendigt at sænke kødforbruget for at mindske den miljømæssige byrde.

Tyson Food's er uenig i kritikken

Ifølge The Guardian slagter Tyson Food's hver uge 35 millioner kyllinger og 125.000 kvæg, hvilket kræver et foderdyrkningsareal på godt 20.200 km2 hvert år. Til sammenligning er Danmark 42.931 km2.

Den massive produktion medfører, at Tyson sidste år havde 55 mio. ton gylle, og Mightys undersøgelse fandt, at de højeste forekomster af nitratforurening - der kommer af kvælstofgødning - havde en direkte sammenhæng med tilstedeværelsen af fabrikker ejet af Tyson og Smithfield, der er en anden stor kødproducent.

En talsperson fra Tyson Food's er ikke enig i Mightys konklusioner og siger til The Guardian:

- Vi er uenige i organisationens karakterisering af vores virksomheder, men vi deler dens interesse i at beskytte miljøet. Det er sandt, at kvæg- og fjerkræproduktionen er en stor aftager af majs i foderet, men rapporten glemmer at nævne, at en stor procentdel af majs dyrket i USA bliver brugt til biobrændsel, og at en stor del bruges som mad til mennesker.

Et studie fra i år har desuden konkluderet, at iltniveauet i havene rundt om i verden generelt er faldende. Årsagen hertil skal findes i den globale opvarmning, idet varmere vand indeholder mindre ilt, og iltcirkulationen i vandet generelt bliver hæmmet.

Kødproduktionen har et enormt miljø- og klimaaftryk, og det har nu med al sandsynlighed dræbt havlivet i stort omfang. Foto: Pixabay