Topnyheder

Nyt studie bekræfter: Havet opvarmes hastigt

Tre studier viser uafhængigt af hinanden, at havets temperatur stiger hastigt. Det påvirker både dyrelivet og medvirker i høj grad til afsmeltningen af polarisen.

En gennemgang af tre studier viser, at de alle uafhængigt af hinanden bekræfter, at havet opvarmes. Foto: Kathryn Hansen/NASA

En stor del af den globale opvarmning sker faktisk i havet, og nu bekræfter endnu et studie baseret på tre øvrige studier, at havets temperatur stiger hurtigt. Det skriver flere medier, herunder den meteorologiske side accuweather.com.

I studiet har forskere set på tre forskellige målemetoder fra tre andre forskerhold, og alle målinger viste entydigt, at temperaturerne kun går én vej: op.

- Vores studie bekræfter igen, at der er sket en markant global opvarmning af havet siden 1980, siger hovedforfatter, Gonjgie Wang, ifølge accuweather.com.

Han forklarer, at der er nogle usikkerheder forbundet med havets transport af varmen, hvilket kan forklare tidligere tvetydige målinger, og derfor anbefaler han, at man øger antallet af målestationer i havet for at gøre datasættet endnu mere robust.

Må korrigere for fejlmarginer

Årsagen til, at forskere kan nå frem til forskellige resultater, skyldes, at der er en vis usikkerhed forbundet med at måle den globale havtemperatur, og at baseline - altså hvilken periode man måler udviklingen i forhold til - kan variere. På trods af det nåede alle tre studier frem til samme konklusion.

I løbet af årene har forskere målt havet på flere forskellige måder, men små fejl ved målestationerne har også betydet, at data sommetider skulle korrigeres.

Eksempelvis har en analyse vist, at moderne bøjer med målere har en tendens til at registrere en smule lavere temperatur end ældre skibsbaserede systemer, som omvendt har overvurderet havets temperatur på grund af varmen fra skibsmotoren. I takt med at bøjerne har erstattet skibsmålinger, har det givet et indtryk af en pause i opvarmningen.

For omtrent 15 år siden implementerede forskerne den nyere Argo-teknologi, der består af 3.800 bøjer, som måler temperaturer ned til 2.000 meters dybde.

Illustrationen er ikke fra nogen af de nye studier, men er derimod baseret på data fra FN's klimapanel, IPCC, og det amerikanske klimainstitut Noaa. Den røde farve angiver, hvor meget temperaturene er steget fra 1901 til 2015. De hvide områder angiver manglende data.

Samme konklusion trods uenighed

I det nye studie har Wang et al. undersøgt, hvordan forskerne bag de tre forskellige studier har foretaget målingerne, hvilke beregninger de har benyttet i områder, hvor der er færre målestationer, hvilke fejlmarginer de har medregnet. og hvad deres baseline var. Wang et al. kunne dog se, at forskerne bag de tre studier var nået frem til forskellige resultater for opvarmningen ved dybder mellem 300 og 700 meter i Stillehavet og Det Sydlige Ishav.

- På trods af det er den centrale konklusion, at uanset hvordan man måler det, hvem der foretager målingerne, hvornår og hvor målingerne er foretaget, er der en opvarmning, skriver John Abrahams, klimaforsker og medforfatter til det nye studie, i sin blog på The Guardians hjemmeside.

Målinger af havets temperatururdvikling er vigtig, fordi størstedelen af den globale opvarmning faktisk foregår i havet, som dermed bidrager til afsmeltningen af polarisen, højere vandstand og ændring af livet i havet, da havet i visse områder bliver for varmt for dyrene, som dermed må migrere til andre områder.

Det nye studie er publiceret i tidsskriftet Climate Dynamics.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk