Topnyheder

Skovområde på størrelse med Storbritannien er forsvundet

Skovbrande, skovdrift og en stigende produktion af palmeolie er blandt årsagerne til, at der forsvandt et massivt skovområde i 2015. Det forstærker global opvarmning.

Et skovområde næsten på størrelse med Storbritannien forsvandt i 2015. Foto: Jonathan Guyot

Rydningen af skovområder tog til i 2015, da der forsvandt 47 pct. mere skov end i 2001, viser de seneste data fra Global Forest Watch og University of Maryland. Samlet set forsvandt et område på ca. 49 mio. hektar, 198.303 km2, hvilket næsten svarer til arealet af Storbritannien.

Kun i 2014 forsvandt der mere skov, siden opgørelserne begyndte i 2001. Det oplyser organisationen World Resources Institute.

Særligt Papua Ny Guinea og Vestafrika mistede store skovområder, hvilket menes at skyldes en stigende produktion af palmeolie. I Papua Ny Guinea blev der ryddet 70 pct. mere skov end i 2014.

Fældning medvirker til global opvarmning

Der er dog også godt nyt, idet Colombia lader til at have bremset skovfældningen; således blev der ryddet 50 pct. mindre skov i 2015 i forhold til 2007, da fældningen var på sit højeste. Det er dog usikkert, om udviklingen skyldes en reel indsats eller de igangværende uroligheder i landet, som forhindrer en udvidelse af landbruget og infrastrukturen i skovegne.

Fældning af skov er ikke kun en trussel mod dyre- og plantelivet, men også en medvirkende faktor bag klimaforandringerne. Træer absorberer store mængder CO2, og når de brændes af, frigøres gasserne og ender i atmosfæren. Desuden vil der være færre træer til at absorbere CO2'en.

Skovbrande har også spillet en rolle, og selvom det kan være naturens luner, spiller menneskets aktiviteter også ind. Bl.a. ryddes skov ved, at der sættes ild til træerne, hvilket kan løbe løbsk, ligesom klimaforandringerne øger risikoen for skovbrande.

Usikkerheder i tallene

Der er imidlertid usikkerheder forbundet med opgørelsen. Blandt andet kan stigningen af rydning forekomme højere, fordi dataene er blevet mere præcise i forhold til tidligere år. Desuden mangler der data af genplantet skov i nogle lande, og derfor er der ikke nogen endelig nettoopgørelse. Det ændrer imidlertid ikke ved, at store områder vild skov med dertilhørende dyre- og planteliv er blevet fældet eller brændt af.

For at indgå i analysen skal skovområdet være mindst fem meter højt og have et areal på mindst 30x30 meter.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE