Topnyheder

EU: Luftforureningen er for høj i Danmark

11 EU-lande overskrider grænsen for mængden af luftforurening. Et af dem er Danmark, der forrige år stemte imod et tiltag, da det kan ramme landbruget.

Luftforureningen primært fra transport- og landbrugssektoren er for høj i Danmark. Foto: News Øresund - Johan Wessman/flickr

Danmark er et af 11 EU-lande, der har for høj luftforurening. Det viser en ny gennemgang fra European Environment Agency (EEA) baseret på data i 2015. De to største årsager til forureningen er primært landbrugs- og transportsektoren.

Danmark brød grænseværdien for mindst én af fem forureningskilder, som et nyt NEC-direktiv sætter grænser for; kvælstofdioxid, NMVOC (flygtige organiske forbindelser minus metan), svovldioxid, ammoniak og de mikroskopiske PM-partikler. Disse typer forurening vurderes som den største miljømæssige sundhedstrussel i Europa, da de kan forårsage både luftvejs- og hjerteproblemer og sænke den gennemsnitlige levealder. De kan desuden skade afgrøder og skrøbelige økosystemer.

Her er de 11 lande

De 11 lande, der overskred grænseværdien for mindst én af de fem forureningskilder er:

 1. Østrig

 2. Belgien

 3. Danmark

 4. Finland

 5. Frankrig

 6. Tyskland

 7. Ungarn

 8. Irland

 9. Luxembourg

 10. Spanien

 11. Sverige

Sidste års rapport fra EEA viste, at Danmark fra 2010 til 2014 konsekvent har forurenet for meget med flygtige kulbrinter og ammoniak. Derudover udledte Danmark for meget NOx i 2010, 2011 og 2012.

I december 2015 stemte Danmark alligevel nej til et EU-forslag om renere luft, fordi det ifølge daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ville svække landbrugets konkurrenceevne. Forslaget blev dog vedtaget.

Koster tusindvis af menneskeliv

Ifølge EEA dør hvert år ca. 400.000 europæere for tidligt pga. luftforureningen, mens mange millioner bliver alvorligt syge. De tilknyttede samfundsøkonomiske omkostninger løber sig op i milliarder hvert eneste år som følge af sundhedsomkostninger, sygedage, ødelagte afgrøder og skader på infrastruktur.

Herhjemme dør op mod 3.000 danskere årligt grundet luftforurening, mens titusinder bliver alvorligt syge. Luftforureningen koster ifølge en opgørelse fra CEEH - Center for Miljø og Sundhed det danske samfund 28 mia. kr. årligt.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE