Topnyheder

Forsker bag omfattende studie af bier advarer mod pesticider

To nye studier - det ene er det største af sin art - har fundet, at pesticider har en negativ effekt på bierne. Landbrugsorganisation: Der er ikke noget endegyldigt bevis.

To nye studier viser, at neocotinoider kan have en skadelig effekt på bier. Foto: Pixabay

En særlig gruppe pesticider - de såkaldte neocotinoider - bærer med stor sandsynlighed en del af skylden for biernes tilbagegang, viser ny forskning. To nye studier har uafhængigt af hinanden fundet en skadelig effekt på bier, der eksponeres for neocotinoider.

Pesticidproducenter kritiserer dog det ene studie for en manglende sammenhæng i dets konklusioner, og en britisk landbrugsorganisation savner fortsat et endegyldigt bevis på, at den udskældte gruppe af pesticider er skadelig for bier.

Det skriver The Guardian.

I det ene studie, som er det største af sin art, har forskere undersøgt 33 store landbrugsarealer - nogle sprøjtede, andre usprøjtede - i Tyskland, Storbritannien og Ungarn og dertil vurderet effekten på vilde bier og honningbier. Resultaterne viser, at de vilde bier i alle tre lande havde en dårligere evne til at reproducere sig, hvis de levede nær sprøjtede marker frem for usprøjtede marker.

I Ungarn og Storbritannien, hvor bierne får op mod halvdelen af deres føde fra raps, døde langt flere honningbier, som levede ved sprøjtede marker end honningbier ved usprøjtede marker. I Tyskland, hvor bierne kun får omtrent 15 pct. af deres føde fra rapsblomster, var der ikke en mærkbar forskel på overlevelsen.

- Vi fandt en signifikant negativ effekt i kritiske livsfaser. Hvis bierne finder meget af deres føde fra rapsmarker, er de helt klart i risikozonen, siger Richard Pywell, professor ved det britiske Centre for Ecology and Hydrology (CEH) ifølge The Guardian.

Producenter anfægter studiet

James Nieh, professor ved University of California San Diego, USA, var ikke indblandet i studiet, men bakker op om dets konklusioner og siger, at det er på linje med den tiltagende konsensus blandt forskere om, at neocotinoider skader bier.

Pesticidproducenterne Bayer og Syngenta, som bidrog med sammenlagt 3 mio. dollars til studiet, anfægter dog dets konklusioner. De mener, at neocotinoider er uskadelige, så længe de bruges ansvarligt og peger på modstridende fund i studiet.

Peter Campbell, miljøspecialist ved Syngenta, fremhæver Tyskland som et eksempel, idet forskerne ikke fandt en signifikant øget dødelighed her.

Han tilføjer, at forskerne sågar fandt visse positive effekter fra neocotinoiderne i Tyskland, men ifølge professor Richard Pywell var der kun tale om en midlertidig effekt.

Overordnet set fandt forskerne en "signifikant negativ effekt på vigtige faser i biers livscyklus, hvilket er bekymrende", fortæller han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Cocktaileffekten er farlig

Det andet nye studie er udarbejdet i Canada og viser, at bier kan dø af at få næring fra blomster, som har optaget rester af neocotinoider fra nærliggende landbrug. Forskerne fandt desuden ud af, at tilstedeværelsen af en bestemt svampegift forstærkede giftigheden af neocotinoiderne - den såkaldte cocktaileffekt.

Cocktaileffekten er svagt belyst i videnskaben og af industrien, og studiets medforfatter Valérie Fournier, professor ved Laval University, Canada, mener, at studiet understreger, at sammenblandingen af gifte har en betydning.

Guy Smith, vicepræsident ved den britiske landbrugsorganisation National Farmers Union, forsvarer dog brugen af giftene, som EU lige nu overvejer helt at forbyde. Han siger til The Guardian, at neocotinoider er vigtige for at beskytte fødevareproduktionen, og at det er vigtigt at basere politik på fakta.

- Mens CEH-studiet (det europæiske, red.) giver os flere brugbare informationer, har vi stadig ikke det definitive bevis for påvirkningen fra neocotinoiderne.

David Goulson, professor ved det britiske University of Sussex og ekspert i bier, er dog uenig i den antagelse:

- Set i lyset af disse nye studier kan det ikke længere forsvares at hævde, at neocotinoider i landbruget er uskadeligt for bier.

Flere studier påviser sammenhæng De nye studier er begge publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature. Andre studier har også tidligere peget på, at pesticider har en negativ effekt på bierne.

I et forskningsprojekt fra sidste år gennemgik forskere 18 års data over 62 biarter fordelt på forskellige områder i England og fandt, at bikolonier ved marker sprøjtet med neocotinoider var i langt større tilbagegang end kolonier ved usprøjtede marker.

Et andet studie undersøgte giftene imidacloprid og clothianidin fra Bayer samt Syngentas thiamethoxam og fandt en klar negativ effekt på bier.

Et tredje studie fandt - ligesom de nye fra Canada - at cocktaileffekten ved sammenblanding af flere sprøjtegifte har en dødelig effekt på bierne, også selvom den enkelte gift holder sig under grænseværdien.

Bierne er i tilbagegang flere steder i verden. Forleden kom nyheden, at hver femte bifamilie i Danmark er død, og sidste år viste tal fra USA, at antallet af honningbi-kolonier i landet er faldet drastisk de seneste årtier: I 1947 var der seks mio. kolonier, og tallet var mere end halveret til ca. 2,6 mio. i 2016. I Europa er ni pct. af bi- og sommerfuglearterne udrydningstruede, mens bestandene for 37 pct. af biarterne og 31 pct. af sommerfuglearterne er faldende.