Topnyheder

Forsker bag omfattende studie af bier advarer mod pesticider

To nye studier - det ene er det største af sin art - har fundet, at pesticider har en negativ effekt på bierne. Landbrugsorganisation: Der er ikke noget endegyldigt bevis.

To nye studier viser, at neocotinoider kan have en skadelig effekt på bier. Foto: Pixabay

En særlig gruppe pesticider - de såkaldte neocotinoider - bærer med stor sandsynlighed en del af skylden for biernes tilbagegang, viser ny forskning. To nye studier har uafhængigt af hinanden fundet en skadelig effekt på bier, der eksponeres for neocotinoider.

Pesticidproducenter kritiserer dog det ene studie for en manglende sammenhæng i dets konklusioner, og en britisk landbrugsorganisation savner fortsat et endegyldigt bevis på, at den udskældte gruppe af pesticider er skadelig for bier.

Det skriver The Guardian.

I det ene studie, som er det største af sin art, har forskere undersøgt 33 store landbrugsarealer - nogle sprøjtede, andre usprøjtede - i Tyskland, Storbritannien og Ungarn og dertil vurderet effekten på vilde bier og honningbier. Resultaterne viser, at de vilde bier i alle tre lande havde en dårligere evne til at reproducere sig, hvis de levede nær sprøjtede marker frem for usprøjtede marker.

I Ungarn og Storbritannien, hvor bierne får op mod halvdelen af deres føde fra raps, døde langt flere honningbier, som levede ved sprøjtede marker end honningbier ved usprøjtede marker. I Tyskland, hvor bierne kun får omtrent 15 pct. af deres føde fra rapsblomster, var der ikke en mærkbar forskel på overlevelsen.

- Vi fandt en signifikant negativ effekt i kritiske livsfaser. Hvis bierne finder meget af deres føde fra rapsmarker, er de helt klart i risikozonen, siger Richard Pywell, professor ved det britiske Centre for Ecology and Hydrology (CEH) ifølge The Guardian.

Producenter anfægter studiet

James Nieh, professor ved University of California San Diego, USA, var ikke indblandet i studiet, men bakker op om dets konklusioner og siger, at det er på linje med den tiltagende konsensus blandt forskere om, at neocotinoider skader bier.

Pesticidproducenterne Bayer og Syngenta, som bidrog med sammenlagt 3 mio. dollars til studiet, anfægter dog dets konklusioner. De mener, at neocotinoider er uskadelige, så længe de bruges ansvarligt og peger på modstridende fund i studiet.

Peter Campbell, miljøspecialist ved Syngenta, fremhæver Tyskland som et eksempel, idet forskerne ikke fandt en signifikant øget dødelighed her.

Han tilføjer, at forskerne sågar fandt visse positive effekter fra neocotinoiderne i Tyskland, men ifølge professor Richard Pywell var der kun tale om en midlertidig effekt.