Topnyheder

Permafrosten er begyndt at spy masser af CO2 ud i atmosfæren

Den globale opvarmning har nået et punkt, hvor selvforstærkende kræfter har sat ind. Vi skal sandsynligvis skære endnu mere i vores CO2-udledning for at mindske opvarmningen.

Drivhusgasser, som normalt bliver lagret i Arktis' permafrost, bliver nu i stedet udledt i atmosfæren. Det sker, fordi den globale opvarmning har ramt det ellers så stabile frostdække, som dermed bliver mindre og mindre.

Et nyt studie udarbejdet af forskere fra bl.a. Harvard University og forskningsinstituttet National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) i USA, viser, at de stærkt stigende temperaturer i Arktis har igangsat en så massiv udledning af drivhusgasser, at regionen fremover kan komme til at udlede flere drivhusgasser, end den kan absorbere. Det skriver InsideClimateNews.com.

Planter indånder store mængder CO2, når de blomstrer i foråret og sommeren, og når de dør i efteråret og vinteren udledes gassen. Tidligere er den blevet lagret jorden, når frosten har spredt sig, men eftersom der er højere temperaturer og mindre frost, bliver færre gasser lagret i isen - i stedet ender de i atmosfæren og medvirker til at forstærke drivhuseffekten.

Samtidig risikerer gasser, der har været lagret i den dybereliggende permafrost i årtier og sågar århundreder at blive frigjort.

Modeller har overset effekten

Forskerne bag studiet har målt det atmosfæriske indhold af CO2 i Alaska og har ved hjælp af analyser fundet ud af, om gasserne stammer fra skovbrande, menneskelig afbrænding af fossile brændstoffer eller den smeltende permafrost. Molekylerne er forskellige, alt efter om de stammer fra afbrænding eller naturen, og hermed kunne forskerne se, at den øgede gasmængde kommer fra permafrosten.

Udledningen fra oktober til og med december er således steget med 73 pct. siden 1975, og den har en direkte korrelation med de stigende sommertemperaturer. Studiet viser samtidig, at klimamodellerne hidtil har undervurderet, hvor store gasmængder Arktis ville udlede, i takt med at regionen opvarmes - i øvrigt sker det her hurtigere end noget andet sted på kloden.

- Vi ser meget store udledninger i de tidlige vintermåneder. Da jeg så på modellerne brugt af IPCC (FN's klimapanel, red.), havde ingen af dem taget højde for udledningen om efteråret. De havde ikke opdaget, hvor vigtig den er, siger studiets hovedforfatter Roisin Commane fra Harvard School of Engineering and Applied Sciences, ifølge InsideClimateNews.com.

Vores CO2-budget kan være lavere

Resultaterne viser, at det derfor er vigtigt, at man forsker videre i kolde regioners udledning af drivhusgasser - især Siberien - da det kan få massive konsekvenser for den globale klimaindsats.

Ifølge medforfatter Pieter Tans fra Noaas Earth Systems Research laboratory kan konsekvensen være, at vores CO2-budget - den mængde vi kan udlede uden at overstige en global opvarmning på 2 grader celsius - reelt er meget lavere.

Forskernes konklusioner modsiger desuden andre studier, som har hævdet, at den øgede afsmeltning og stigende udledning af drivhusgasser fra den smeltende is, ville blive kompenseret af, at der vil være mere grønt i området.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Øverst: Se en forklaring af problemstillingen i denne video fra Nasa

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE