Topnyheder

Adskillelse af ko og kalv kan blive mælkebøndernes buræg

Det er normalt, at den nyfødte kalv tages fra moderen i mejeriproduktionen, men en ny undersøgelse viser folkelig modstand mod den praksis. Industrien bør reagere, mener forfatterne bag undersøgelsen.

En nyfødt kalv får som regel ikke mange timer sammen med sin mor, inden de to bliver skilt ad i mejeriproduktionen. Denne praksis er normal verden over, fordi koen kun producerer mælk, når hun er drægtig, og mælken herefter skal sælges til forbrugerne.


Det dyrevelfærdsmæssige dilemma har ikke fået lige så megen opmærksomhed som eksempelvis halekupering og fiksering af svin eller burægproduktionen har, men det kan meget vel blive den næste dyrevelfærdsmæssige udfordring for landmændene. Det vurderer forskerne bag en ny undersøgelse, hvor de har spurgt til holdningen blandt knap 1.000 amerikanere og tyskere til praksissen. Godt 40 pct. af de adspurgte har besøgt en mælkebedrift mindst én gang i deres liv.


"Resultaterne viser en markant modstand i store dele af besvarelserne mod en tidlig fravænning, og det kan tyde på, at mejeriindustrien bør overveje tiltag, som kan imødekomme denne bekymring," skriver forfatterne.


Argumenter for og imod

Respondenterne blev spurgt, om de gik ind for en tidlig eller sen fravænning og blev præsenteret for 22 argumenter om emnet, inden de skulle svare. Argumentet for en tidlig fravænning er bl.a., at kalven og dens mor bliver mindre knyttet, så stress ved fravænning minimeres, og det økonomiske synspunkt, at der bliver mere mælk at sælge til forbrugerne. Det er desuden de færreste stalde, der er indrettet til, at mor og kalv kan gå sammen.


Blandt argumenterne for senere fravænning er, at det er mere naturligt for køerne, at det gavner dem følelsesmæssigt, at kalvene tager bedre på i vægt, og der er færre tilfælde af diarré.


Resultatet viser, at 55,1 pct. af amerikanerne går ind for en sen fravænning (mindst et par dage med moren) mens 27,3 pct. af dem foretrækker en tidlig fravænning (efter få timer).

Tyskerne var endnu mere for en sen fravænning: 68,7 pct. foretrækker den praksis, mens 20,2 pct. er for en tidlig fravænning. Resten af respondenterne svarede, at de ikke er sikre.


"Størstedelen af respondenterne tilskrev mentale og følelsesmæssige egenskaber til køer og kalve, hvilket indikerer, at de opfatter disse dyr som havende evnen til at opleve smerte og lidelse," skriver forfatterne.

Deres undersøgelse er publiceret i tidsskriftet PLOS One.Økologer forsøger sig med senere fravænning

I naturen vil koen og kalven gå sammen i 9-12 måneder. I økologien bliver de som udgangspunkt skilt ad efter tidligst 24 timer, mens det i det konventionelle landbrug sker tidligst efter 12 timer. Er den nyfødte en tyrekalv, kan den ikke bruges i mejerproduktionen og bliver på mange bedrifter aflivet efter fødslen - andre feder dem op eller sælger dem til opfedning og senere slagt.


Økologisk Landsforening arbejder på helt at stoppe den øjeblikkelige aflivning af de nyfødte tyrekalve, og ingen af leverandørerne til økologiske Naturmælk afliver tyrekalve længere.


Økologisk Landsforening har også kørt projektet "Nye Økologiske Løsninger", hvor sen fravænning af kalve har været en del af projektet.


Enkelte producenter har desuden gjort forsøg med en senere fravænning. Eksempelvis den økologiske landmand Henrik Pedersen i Brønderslev, hvor ko og kalv går sammen i halvdelen af døgnet den første måned efter kælvning. De efterfølgende tre måneder sættes kalven sammen med en ammetante - en praksis, som han har haft masser af gode erfaringer med, bl.a. en lav kalvedødelighed


Øverst i artiklen ses en skjult optagelse af organisationen Mercy For Animals, hvor undercover-medarbejderen spørger ind til problematikken på en mælkebedrift.


Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE