Topnyheder

Danmarks CO2-udledning er steget

Trods en større andel af vedvarende energi i energiforbruget steg Danmarks udledning af CO2 sidste år. Forbruget af kul, olie og gas er også steget.

Danmark afsluttede det første kalenderår efter klimaaftalen i Paris med en stigning i CO2-udledningen.

Den foreløbige vurdering fra Energistyrelsen lyder, at CO2-udslippet steg med 5,6 pct. i forhold til 2015, og Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være steget med 4,1 pct. i 2016.


Korrigeret for klima og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes udledningen af drivhusgasser at være steget med 2,2 pct., mens det korrigerede tal for CO2 ligger på 2,9 pct. Korrektionen søger at fjerne forhold, der ved tidsmæssige sammenligninger slører den grundliggende tendens i energiforbruget. Klimakorrektion betyder, at man korrigerer tallet til det energiforbrug, man havde haft, hvis vejrtemperaturerne havde været gennemsnitlige.Stigende forbrug af kul og olie

Energistyrelsen vurderer, at stigningen skyldes koldere vejr, en lavere elproduktion fra vindmøller samt lavere nettoimport af strøm. Dermed steg forbruget af elværkskul med 14,7 pct., mens forbruget af olieprodukter, naturgas og vedvarende energi m.m. steg med henholdsvis 3,1 pct., 1,0 pct. og 4,7 pct. i forhold til 2015.


Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 10,0 pct. og 2,5 pct., mens produktionen af vedvarende energi voksede med 3,4 pct. i 2016 i forhold til 2015. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug steg fra 28,3 pct. i 2015 til 28,8 pct. i 2016.


En endelig opgørelse over Danmarks udledning af drivhusgasser vil senere blive publiceret af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.


Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE