Topnyheder

Døde zoner breder sig i havet, og det er højst sandsynligt vores skyld

Verdenshavenes iltniveau falder. Alt tyder på, at det skyldes den globale opvarmning, og vi skal forvente omfattende konsekvenser for havets økosystemer, advarer forskere.

Havets iltniveau falder, og det medfører døde zoner. Foto: Pixabay

Vores udledning af drivhusgasser fører ikke kun til klimaforandringer - det påvirker højst sandsynligt også livet i verdenshavene negativt.

Ifølge et nyt studie af forskere fra det tyske GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research breder døde zoner sig nemlig havene, som de seneste 50 år har mistet ilt - og tabet vil fortsætte de kommende årtier. Det skriver Washington Post.

Havets iltniveau er gennemsnitligt faldet med 2 pct. fra 1960 til 2010, men nogle områder har mistet mere ilt end andre. Især er Arktis hårdt ramt af iltsvind - det er også en af de regioner på kloden, der oplever de største klimaændringer lige nu.

Iltfattige områder forstærker global opvarmning

Årsagen er højst sandsynligt den generelle opvarmning af kloden og dermed havet. Varmere vand indeholder mindre ilt, og samtidig blander det varmere overfladevand sig i mindre grad med det køligere dybereliggende vand, hvilket svækker cirkulationen af ilt.

De iltfattige områder er selvsagt dårligt nyt for livet i havet, men det er faktisk også med til at forstærke klimaforandringerne, fordi mikroorganismer i iltfattige områder producerer og udleder drivhusgasser, som dermed opvarmer atmosfæren yderligere.

Studiet får ros

Den amerikanske oceanograf Matthew Long fra National Center for Atmospheric Research var ikke en del af studiet, men har selv forsket i emnet og kalder det nye studie for "robust". Han har tidligere fremsat modeller, der teoretisk viste iltsvind i havet, og det er altså nu bekræftet af det nye studies empiriske data.

- "Schmidtko et al. (forskerne bag, red.) har sammenholdt alle tilgængelige observationer og påvist et fald i iltniveauet på global skala, som passer med vores forventninger af de menneskeskabte klimaforandringer. De kommer ikke med en definitiv årsagsforklaring, men dataene er i fuld overensstemmelse med det og tyder kraftigt på, at den menneskeskabte opvarmning er hovedårsagen til det faldende iltniveau," skriver Matthew Long i en e-mail til Washington Post og tilføjer:

- "Det er alarmerende at se, at det tegn begynder at fremstå klart i observationerne."

Forskerne forventer, at iltniveauet vil været faldet med 6-7 pct. i år 2100, og skriver i studiet, at vi skal forvente omfattende konsekvenser for havets økosystemer og fiskeriet.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE