Topnyheder

Forurening kan være skyld i hvert femte demenstilfælde

Luftforurening kan øge risikoen for Alzheimer med over 90 pct. Det viser ny forskning, som dermed bakker op om flere studier, der har fundet en sammenhæng mellem forurening og demens.

Partikler fra bilers udstødning øger risikoen for demens, viser et nyt studie. Foto: Pixabay

Folk fra områder med høj luftforurening har en markant højere forekomst af Alzheimer og andre demenslignende lidelser.


Det viser et nyt studie af forskere fra University of Southern California, USA, ifølge flere medier, bl.a. medicalnewstoday.com.


Forskerne analyserede data fra den flerårige undersøgelse 'Women's Health Initiative Memory Study'. Heri indgik 3.647 kvinder i alderen 65-79 år fra 48 stater; alle var fri for demens, da undersøgelsen blev indledt, og efterfølgende blev deres kognitive evner testet en gang årligt.Forskerne sammenholdt dataene med oplysninger fra den amerikanske miljøstyrelse Environmental Protection Agency (Epa) om kvindernes eksponering af de sundhedsskadelige PM2.5-partikler, der har en diameter, som er omtrent 20 gange mindre et et menneskehår. Partiklerne stammer bl.a. fra trafikken og er så små, at de indåndes med risiko for at sætte sig på hjernen.


Ved at sammenkøre dataene kunne forskerne se, at kvinder, der boede i områder med høj eksponering af PM2.5-partikler - defineret ud fra Epas grænseværdi fra 2012 - havde 81 pct. højere risiko for kognitiv svækkelse og 92 pct. større risiko for at udvikle Alzheimer og andre demenslignende lidelser end kvinderne fra områder med lav eksponering.Man har undervurderet partiklernes konsekvenser

Forskerne har renset tallene for faktorer såsom socioøkonomisk status, livsstil og tilfælde af andre sygdomme og har desuden inddraget resultater fra dyreforsøg, hvor mus blev udsat for forureningspartikler, for at finde ud af mere om årsagen bag sammenhængen.


Forskerne vurderer, at hvis deres tal kan bredes ud på landsplan, er det muligt, at høje PM2.5-koncentrationer kan være skyld i omtrent hver femte tilfælde af demens i USA, helt nøjagtigt 21 pct.


De mener endvidere, at man har undervurderet den risiko, som PM2.5-partiklerne udgør for menneskets helbred. Deres studie er publiceret i tidsskriftet Translational Psychiatry.Tidligere studier har også fundet sammenhæng

Andre studier har også fundet en klar sammenhæng mellem eksponeringen af luftforurening og demenslidelser.


I et studie fra 2015 baseret på data fra godt 900 personer nåede forskerne også frem til konklusionen, at luftforurening fra trafik, industri og afbrænding af træ øger risikoen for demens, da partiklerne fra forureningen forårsager små forbigående blodpropper, som får hjernen til at ældes hurtigere.


I et andet studie også fra 2015 analyserede et hold forskere data om demens fra 21 industrialiserede lande. De fandt, at der seneste 25 år er sket en markant stigning i antallet af folk i Vesten, der får demens, Alzheimers og andre neurologiske sygdomme, og at stigningen ikke kan tilskrives den højere levealder.


Deres hypotese lød, at årsagen kan være Vestens moderne livsstil, der bl.a. er præget luftforurening og baggrundsstråling fra elektronikken i hjemmet. Danmark er blandt de lande med den største stigning i antallet af disse sygdomme.


Forskere fra Skotland har desuden konkluderet, at børn, der udsættes for forurening, under graviditeten og i løbet af deres første to leveår, har en øget risiko for at udvikle autisme.Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk