Topnyheder

Rapport: Havet kan være steget en halv meter i år 2100

Ny rapport, der samler op på den seneste forskning, viser en hurtigere havstigning end tidligere antaget. Værste scenario er en stigning på 2,5 meter.

I værste fald stiger havet med op mod 2,5 meter i år 2100. I det mest realistiske scenario stiger havet dog "kun" ca. 30-50 centimeter.


Sådan lyder konklusionen i en ny rapport udarbejdet i et samarbejde mellem amerikanske miljømyndigheder og universiteter udgivet på vegne af National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).


I rapporten har forfatterne vurderet de seneste års klimaforskning og målinger af havstigningerne og fremsat seks scenarier for havets fremtidige stigning.Det siger scenarierne

Den mest markante stigning vurderes at være på op mod 2,5 meter i år 2100 - dog beregnes sandsynligheden til at være sølle 0,1 pct, men forfatterne tilføjer, at sandsynligheden kan stige, i takt med at man lærer mere om den globale opvarmnings indvirkning på Antarktis.


I det bedste scenario, hvor atmosfærens indhold af CO2 topper ved 450 ppm - partikler per million - i 2040 for derefter at falde, er der 94 pct.'s sandsynlighed for, at havet er steget med 0,3 meter ved udgangen af dette århundrede. De 0,3 meter er en opjustering på 0,1 meter i forhold til Parris et al. (2012). I samme CO2-scenario er der 49 pct.'s risiko for en stigning på 0,5 meter, og risikoen stiger til 73 pct., hvis indholdet af CO2 topper ved godt 550 ppm ved udgangen af dette århundrede - et sådant CO2-scenario anses i øvrigt som sandsynligt.Stigningen vil fortsætte

Forfatterne påpeger også, at havets stigning vil fortsætte efter år 2100.


- "Selv hvis samfundet reducerer kraftigt i udledningerne af drivhusgasser de kommende årtier, vil havet højst sandsynligt fortsætte sin stigning i flere århundreder," skriver de.


Siden 1880 er havet globalt set steget mellem 21 og 24 cm, hvoraf stigningen er accelereret de seneste par årtier: Siden 1993 er det steget 8 cm. Stigningen er gennemsnitlig, hvilket betyder, at nogle regioner oplever endnu større stigninger end andre.


Stiger havet 30 cm, vil oversvømmelser blive langt mere hyppige i kystbyer. Tidligere på måneden oplyste DMI, at en såkaldt hundredeårshændelse i Aabenraa fremover vil forekomme hvert ottende år ved en havstigning på 30 cm.


En analyse foretaget af mediet New Scientist i 2015 lød, at havet næsten med sikkerhed vil stige med knap fem meter, men at tidshorisonten er usikker.Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE