Topnyheder

Forskere har fundet vaccine mod falske nyheder

Det er muligt at gøre folk mindre modtagelige over for falske nyheder. En af de mest udbredte misinformationer er, at klimaforskerne skulle være grundlæggende uenige om årsagen til klimaforandringerne.

Forskere har fundet en metode, der gøre folk mindre modtagelige over for misinformation. Foto: Pixabay

"Fake news" - falske nyheder - er blevet et centralt begreb under præsidentvalget i USA, hvor den nyvalgte præsident Donald Trump flere gange har anklaget etablerede medier for at lyve.

Debatten om de menneskeskabte klimaforandringer har dog i flere år været præget af falske postulater fra såvel Trump som medier som Breitbart, der har publiceret misvisende klimadata og på den måde sået tvivl om den globale opvarmning.

Der findes dog en metode, som gør folk bedre i stand til at sortere falsummer fra fakta, og det kan måske afhjælpe problemet med mængden af falske nyheder og anden propaganda på nettet.


Det viser et nyt psykologisk studie - 'Inoculating the Public against Misinformation about Climate Change' - af forskere fra University of Cambridge, Storbritannien, og George Mason, USA.Misinformation spreder sig som en virus

Deres resultater viste, at hvis man skiftevis præsenterer folk for et faktum og et faktuelt forkert udsagn, udligner disse hinanden - ingen personer vil have ændret mening. Men indleder man med at give folk to sproglige "vacciner" - forudgående informationer om den falske information - bliver folk mindre modtagelige over for den.


- "Misinformationer kan hænge ved, sprede sig og formere sig ligesom en virus. Vi ville se, om vi kunne finde en 'vaccine' ved forebyggende at give folk små bidder af den misinformation, de muligvis kan støde på. En advarsel, som hjælper med at bevare fakta," siger studiets hovedforfatter Sander van der Linden, lektor i social psykologi ved University of Cambridge og leder af universitetets Social Decision-Making Lab, ifølge Psychology Today.


I studiet indgik 2.167 amerikanere på tværs af partiskel. De blev alle forelagt en række konspirationsteorier eller misvisende formidling og bedt om at vælge den, de kendte bedst. Det klare valg var påstanden om, at der ikke eksisterer en konsensus blandt klimaforskere om, at klimaforandringerne er menneskeskabte.


Påstanden fremføres bl.a. i det såkaldte "Global Warming Petition Project", der har godt 31.000 underskrifter fra forskere, der påstår, at konsensussen ikke findes. På hjemmesiden står bl.a.: "31.487 amerikanske forskere, heriblandt 9.029 med en ph.d., har skrevet under på denne underskriftsindsamling, som siger, at der ikke findes beviser på, at menneskets udledning af drivhusgasser fører til klimaforandringer".


Flere skiftede mening

Forskerne gav så forsøgspersonerne deres vaccine: først en generel deklaration og så en detaljeret deklaration.


Den generelle deklaration lød: "Nogle politisk motiverede grupper bruger vildledende taktik i forsøget på at overbevise offentligheden om, at forskere er uenige" og betød, at forsøgspersonernes opbakning til forskernes konsensus - altså fakta - steg med 6,5 procentpoint.


Blev forsøgspersonerne også præsenteret for den detaljerede deklaration, som forklarede en række fejl ved underskriftsindsamlingen, bl.a. at flere underskrifter er blevet forfalsket, og at langt de fleste forskere, som har skrevet under, slet ikke beskæftiger sig med klimaet, havde det en endnu større effekt på meningsdannelsen: Her ændrede holdningen sig, så 13 knap procentpoint flere accepterede forskernes konsensus om klimaforandringerne, og der var ingen forskel ud fra forsøgspersonernes politiske overbevisning.


- "Det mest slående er, at gennemsnitligt set fandt vi ikke, at disse vaccinationsbeskeder gav bagslag blandt de grupper, som på forhånd afviste klimaforskningen - de begyndte ikke på konspirationsteorier. Der vil altid være folk, som er fuldstændig uimodtagelige over for forandring, men vi fandt, at der trods alt er en smule plads til, at de fleste mennesker kan ændre mening," siger Sander van der Linden.


Studiet er publiceret i tidsskriftet Global Challenges.Deles millioner af gange

Falske nyheder er blevet så stort et problem, at Facebook med hjælp fra brugerne og faktatjekkere vil begynde at markere falske nyheder, der præsenteres som værende sandfærdige. Ifølge en opgørelse fra Buzzfeed omhandlede 23 af de 50 mest populære falske nyheder på Facebook i 2016 amerikansk politik. De 50 falske nyheder blev delt sammenlagt 21,5 millioner gange.


Herhjemme har uddannelses- og forskningsminister Søren Pind heller ikke holdt sig tilbage for at anklage et medie for at lyve, da han kaldte en af Jyllands-Poste