Topnyheder

Topledere kritiserer nutidens kapitalisme: Bæredygtighed skaber en langt bedre verden

Vores økonomiske system er fyldt med fejl, som kun en bæredygtig udvikling kan rette op på. Og de, der går forrest, vil opnå fordele, lyder det fra 35 ledere i en ny rapport.

Vores samfund skal blive bæredygtigt hurtigst muligt, lyder opfordringen fra en række ledere i en ny rapport. Foto: Pixabay

De seneste årtier er der blevet væsentligt færre mennesker, som lever i fattigdom. Til gengæld er det sket på bekostning af øget ulighed, mere jobusikkerhed, større risici for miljøet og en stigende gæld. Det øger befolkningens skepsis over for globaliseringen og truer med at underminere fremtidens økonomiske vækst.


Sådan lyder en opsummering af den nye rapport 'Better Business, Better World', som kommissionen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har brugt et år på at udarbejde.


Bag WBCSD står 35 topchefer fra erhvervs- og finanslivet samt internationale organisationer. De peger på, at verdenssamfundet er nødt til at blive bæredygtigt for både vores egen og vore omgivelsers skyld.


- "I en tid hvor vores økonomiske model skubber til planetens grænser og dømmer mange til en fremtid uden håb, tilbyder FN's bæredygtighedsmål os en udvej. Mange er nu ved at indse de enorme muligheder, der findes for oplyste virksomheder, som er villige til at handle på disse udfordringer. Men hver dag, der går, er endnu en dag, hvor vi ikke har handlet. Vi er nødt til at reagere hurtigt, beslutsomt og i fællesskab for at sikre en mere fair og rigere verden for alle," siger Paul Polman, CEO for Unilever og bestyrelsesformand for WBCSD.Masser af fejl ved nutidens økonomi

Ifølge rapportens forfattere er fejlene ved nutidens økonomiske system tydelige: De ses i form af krig og ødelæggelse af natur. Ungdomsarbejdsløsheden er stigende i industrilandene, hvor også medianlønnen er stagneret siden 1980'erne, og kvinder får gennemsnitligt 25 pct. mindre i løn end mænd for det samme arbejde. Samtidig fortsætter vi med at investere i fossile brændstoffer, selvom de medvirker til ødelæggende klimaforandringer.


Derudover svinger de økonomiske prognoser på usikker vis mellem en optimisme af, at teknologien vil redde os, til politisk pessimisme. Det er med til at skabe en usikkerhed for erhvervslivet, som derfor holder igen med investeringer.


- "De folk, der taber økonomisk, miljømæssigt, såsom borgerne i de smog-ramte byer i Asien, eller socialt på det, spørger sig selv, om omkostningerne ved vores globale økonomi er større end fordelene," står der i rapporten.Løsningen er ifølge forfatterne at forfølge samtlige af FN's 17 bæredygtighedsmål mod en verden, der er mere fredelig, lige og ren.


Forfatterne vurderer, at en seriøs grøn omstilling vil åbne for nye vækstmuligheder inden for fire områder - landbrug, sundhed, byudvikling og energi. Allerede i 2030 kan der være næsten 84 billioner kroner ekstra at hente om året på verdensplan både i form af sparede omkostninger og ekstra indtægter. Derudover vil der ifølge deres vurdering blive skabt 380 millioner job.


- "Hvis en markant del af virksomhederne tilslutter sig denne udvikling nu, vil vi sammen blive en ustoppelig styrke. Men hvis de ikke gør, kan omkostningerne og usikkerheden ved en ubæredygtig udvikling vokse, indtil der ikke længere er en levedygtig verden at have virksomhed i."

FN's 17 bæredygtighedsmål inkluderer bl.a., at vores energi skal være ren, at fattigdom skal afskaffes og lighed mellem kønnene. Illustration: FN

First-movere får en konkurrencefordel

Forfatterne anerkender samtidig, at der altid er en risiko forbundet med at omstille sig, men at de, der går forrest i udviklingen, vil få et forspring på 5-15 år i forhold til deres tøvende konkurrenter.


I rapporten fremsættes en række forslag til, hvordan verdenssamfundet kan blive bæredygtigt, og bl.a. opfordres der til, at de reelle omkostninger ved produktionen bliver afspejlet i prisen - ikke mindst bør der indføres en CO2-afgift på grund af gassens effekt på klimaet samt afgifter på vandforbruget, grundet den øgede risiko for at flere områder inden længe løber tør for rent drikkevand.


Desuden bør det finansielle system ændres, så investorer sigter mere efter langsigtede afkast frem for kortsigtede gevinster. Virksomhedernes ageren skal også være mere gennemsigtig og tage sociale hensyn for at genvinde forbrugernes tillid. I rapporten nævnes det, at mellem 20 og 40 millioner mennesker arbejder under slavelignende tilstande, og at 150 millioner børn arbejder under farlige forhold.