Topnyheder

Virksomheders uvidenhed skader miljøet

Hos Stena Recycling, der har specialiseret sig i genanvendelse, vurderer man, at langt flere virksomheder kan genanvende, men at bl.a. uvidenhed holder dem tilbage.

Stena Recycling har specialiseret sig i at genanvende opløsningsmidler. Foto: PR

Adskillige forskere har konkluderet, at det er nødvendigt. EU har lagt en strategi for det. Og flere virksomheder er begyndt at sigte efter det.

Et mere bæredygtigt produktions- og forbrugsmønster. Et mønster, der gør op med smid væk-kulturen og i stedet skaber en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne i højere grad genanvendes.

En af de virksomheder, som har specialiseret sig i den cirkulære økonomi, er Stena Recycling, der efter eget udsagn som den eneste i Danmark tilbyder håndtering af opløsningsmidler, der genanvendes frem for at ryge til forbrænding.

Et område, som udlandet generelt har været bedre til end Danmark, mener Jakob Høy Thomsen, der er produktområdechef for Farligt Affald hos Stena Recycling:

- "I udlandet er man rigtig dygtig til genanvendelse af opløsningsmidler, hvorimod vi i Danmark er vant til at brænde alting af eller i bedste fald energiudnytte. Det er ikke godt nok, når 20 pct. af disse mængder kan regenereres og genanvendes helt. Den løsning har vi udviklet hos Stena Recycling, og den giver os mulighed for at tilbyde virksomheder – især pharmaindustrien og kosmetikproducenter - en løsning, der båder skåner miljøet og giver en økonomisk fordel. Så vil man gerne cirkulær økonomi, skal man stoppe med at brænde opløsningsmidler af."

Manglende viden og bundet af kontrakter

Stena Recycling transporterer opløsningsmidlerne i store tankbiler til Frankrig og Tyskland, hvor det genvindes. Man anerkender, at transporten i sig selv er miljøbelastende, men at det stadig er et bedre alternativ end ikke at genanvende midlerne. Mange opløsningsmidler er brandfarlige, og de kan desuden være sundhedsskadelige at indånde.

Ifølge tal fra Miljøstyrelsen ligger mængden af opløsningsmidler på ca. 40.000 tons. Af den mængde vurderer Stena Recycling, at minimum 10.000 tons kan renses og genanvendes, hvilket langt fra bliver gjort i dag:

- ”Der er ingen tvivl om, at fremtidsperspektivet inden for genvinding af opløsningsmidler er stort, og på nuværende tidspunkt udnyttes det ikke. Ud af 10.000 potentielle tons genvinder vi blot 250 tons via vores nye løsning. Det er naturligvis ærgerligt, at tallet ikke er højere, da der for potentielle virksomheder både er penge at spare, samt det er en løsning, der i høj grad skåner miljøet”, fortæller Jakob Høy Thomsen.

Ifølge Stena Recycling drejer det uudnyttede potentiale sig om ca. 30-50 danske virksomheder i bl.a. pharma- og kosmetikindustrien, der i dag sender opløsningsmidler til forbrænding eller energiudnyttelse i stedet for at genvinde samt opnå en besparelse, som Stena Recycling vurderer, ligger gennemsnitligt ca. 650/700 kr. pr. ton. Samtidig skåner genvinding af opløsningsmidler miljøet, da det mindsker CO2-udslippet.

Stena Recycling vurderer, at årsagen til det uudnyttede potentiale skyldes en kombination af manglende viden på området, den usikkerhed der forbindes med at overgå til en ny løsning, samt det faktum at flere virksomheder er bundet af eksisterende udbudskontrakter.

Bæredygtighed er ikke længere et valg

Af andre virksomheder, som bevæger sig i en mere miljøvenlig retning, kan nævnes den tyrkiske tøjproducent Isko, der bl.a. leverer stof til Diesel og Replay. I foråret fik producenten svanemærket seks af sine jeans-tekstiler grundet sit fokus på at nedbringe miljøpåvirkningen fra sin produktion ved at have egne økologiske bomuldsmarker.

Paul Polman, der er CEO i det kontroversielle selskab Unilever, har også skrevet et indlæg om, at virksomheder ikke længere har et valg mellem at være bæredygtige eller ej - de er nødt til at tage mere hensyn til forbruget af ressourcer og forurening.

- "Virksomheder verden over er begyndt at ændre deres tankesæt. Hvor mange førhen så bæredygtighed som noget, der handlede om miljø eller udvikling, forstår de nu, at det også er nødvendigt for forretningen og økonomien," skrev han bl.a. i indlægget på Livescience.com.

FN's mest omfattende miljørapport

I maj udkom den hidtil mest omfattende rapport om miljøet nogensinde udarbejdet i FN-regi. Den var baseret på arbejdet af 1.203 forskere og flere end hundrede forskningsinstitutter, og konkluderede, at hvis udviklingen fortsætter som nu, skal de vestlige lande regne med, at deres velstandsniveau vil falde på grund af ressourcemangel.

- "Hvis den nuværende tendens fortsætter, hvis verden ikke formår at finde en løsning, som forbedrer produktionsmønstrene og -forbruget, og hvis vi ikke bruger naturens ressourcer bæredygtigt, vil klodens miljø fortsætte med at blive nedbrudt," advarede Achim Steiner, leder af Unep, i forbindelse med rapportens udgivelse.

I sommer udgav EU en handlingsplan, der skal skabe en cirkulær økonomi i fremtidens union.

Målt på forbrug er danskerne blandt de mest CO2-belastende forbrugere i verden: Ifølge et norsk studie er en dansker på en delt 10. plads, når det kommer til at belaste klimaet mest. Studiet viste også, at jo rigere et land er, desto mere belaster borgerne miljøet.