Topnyheder

Ekstremvarmen i Arktis var næsten umulig for 100 år siden

For bare 100 år siden var risikoen for den nuværende ekstreme varme omkring Arktis under 0,1 pct. Fremover kan det ske omtrent hvert andet år.

Isen på Arktis svinder ind, og det gør det sværere for isbjørnen at finde føde. Foto: Pixabay

Arktis er rekordvarm for årstiden, og isens udbredelse rekordlav. Det var tidligere et nærmest utænkeligt fænomen, men inden for de kommende årtier vil det være normalt, og det skyldes med al sandsynlighed menneskets udledning af drivhusgasser.

Det viser en ny analyse fra Climate Central, som er et internationalt samarbejde mellem universiteter og meteorologiske institutter.

Nordpolen opvarmes lige nu hurtigere end noget andet sted på kloden, og det har medført, at der er målt temperaturer nær frysepunktet, på trods af at isen burde blive mere udbredt og tykkere på denne tid af året.

- "Resultaterne viser, at uden klimaforandringerne ville dette fænomen højst sandsynligt ikke forekomme, og klimaforandringerne har gjort det meget mere sandsynligt," siger en af de medvirkende bag analysen Andrew King, forsker ved University of Melbourne, ifølge fastcoexist.com.

Risikoen er allerede større nu

For hundrede år siden var risikoen for en så omfattende varmebølge, som den Arktis har gennemgået i november og december, så lille, at forskerne ikke kunne sætte et præcist tal på, hvilket betyder, at risikoen ville have været under 0,1 pct. om året.

Risikoen i det nuværende klima er blevet større; ca. én gang hvert 50. år.

Derudover viser forskernes beregninger, at i det såkaldte høj-emissions-scenario betegnet som RCP8.5 vil risikoen for denne ekstreme varme i Arktis være på hele 50 pct. omkring år 2050. Det skal dog siges, at RCP8.5-scenariet er et worst case-scenario baseret på en kraftigt voksende befolkning, der rammer 12 milliarder i 2050, samtidig med at udledningen af drivhusgasser ikke er sænket mærkbart.

Forskerne har også undersøgt, hvor meget naturlige påvirkninger såsom vejrfænomenet El Niño spiller ind på varmen. Det er bl.a. gjort ved i beregningerne at fjerne menneskets aktiviteter som en faktor og udelukkende se på de naturlige faktorer. Konklusionen er klar: Hændelsen er "ekstremt usandsynlig i et klima uden menneskelig indflydelse".

Mennesket bærer skylden

Arktis' udbredelse af is var i november på det laveste niveau siden 1850, og den gennemsnitlige temperatur for måneden var 13 grader celsius over normalen.

Den hastige afsmeltning af havisen sammenholdt med de stigende temperaturer i området vil få omfattende konsekvenser for hele klodens klima, hvilket vil blive mærket ikke mindst herhjemme med det danske klima, der får en stor del af varmen fra Golfstrømmen.

Et nyt internationalt studie, der tager udgangspunkt i de seneste data og otte forskellige computermodeller, viser nemlig, at der er risiko for, at Golfstrømmen allerede i løbet af dette århundrede kan blive svækket betydeligt og på længere sigt helt kollapse. Det skyldes smeltevandet fra Grønlands indlandsis, hvilket leder store mængder koldt ferskvand ud i havet og forstyrrer klodens havstrømme.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk